Kişiler ve Kurullar

İmtiyaz Sahibi / Privilige Owner

Prof.Dr.Muhammet GÜVEN Erciyes Üniversitesi

Genel Yayın Yönetmeni / Publishing Manager

Prof.Dr. Mustafa Kemal APALAK Erciyes Üniversitesi

Editör / Editor-in-Chief

Prof.Dr. Mehmet AKKURT Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. M. Tamer ŞENEL Erciyes Üniversitesi

Editörler Kurulu / Editorial Board

Prof.Dr. Erkan BEŞDOK Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Abdulkadir BİLİŞİK Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet HAYTA Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Doğan IŞIK Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Osman MUCUK Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa SOYLAK Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Cevriye GENCER Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. Recep GÜNEŞ Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. Fehmi NAİR Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. Lale ÖZBAKIR Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. Servet ÖZCAN Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. M.Duran TOKSARI Erciyes Üniversitesi
Doç.Dr. Uğur ÖZCAN Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Diyar AKAY Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. İsmail KARAOĞLAN Selçuk Üniversitesi

Yayın Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Ülkü YETİŞ Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz B. DİLEK Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ceyda OĞUZ Koç Üniversitesi
Prof.Dr.Yaman BARLAS Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Levent KANDİLLER Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. TUNCAY CANDAN Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Li TONGXING Linyi University
Prof. Dr. Panos M. PARDALOS University of Florida
Prof. Dr. José Machado Minho University
Prof. Dr. Petraq PAPAJORGJİ University of New York Tirana
Prof. Dr. Fatih ALTUN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR Ondokuz Mayıs Üniversitesi