3.6 kW gücündeki fotovoltaik generatörünmatlab simulink ile modellenmesi | Modelling 3.6 kw installed power PV generator with matlab simulink

Gökay BAYRAK, Mehmet CEBECİ

Öz


Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hızla arttığı günümüzde, güneş enerjisinin kolay ulaşılabilir olması ve doğada bol miktarda bulunması, güneş enerjisini, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre bir adım öne çıkarmıştır. Özellikle fotovoltaik (PV) yöntem ile güneş enerjisinden elektrik elde etmek için gerekli teknolojik altyapının hızlı gelişimi, PV sistemlerin günlük hayatımıza entegre edilmesi sürecini de hızlandırmıştır. Yapılan bu çalışmada, güneş pilinin eşdeğer devresinden yararlanılarak Matlab Simulink ile güneş pili eşdeğeri elde edilmiş, bu yapı kullanılarak ta 3.6 kW gücünde bir PV generatör tasarlanmıştır. Ayrıca farklı sıcaklık ve güneş ışınımı değerlerinde PV modülün performansı da analiz edilmiştir. Geliştirilen model ile güneş pili üzerine yapılan çalışmalarda, PV generatörün kolaylıkla kullanılabilmesi ve farklı özelliklerde ve güçlerde PV generatörlerin modellenebilmesi amaçlanmıştır.

 

Using renewable energy sources has been rapidly increased nowadays and solar energy in view of obtaining easily and being plenty of amount in the nature is one step ahead according to other renewable energy sources. Especially, rapidly growing of technological infrastructure to obtain electricity from solar energy via photovoltaic (PV) method also has been step up the process of integration PV systems into everyday life of people. In this study, solar cell model was obtained by using equivalent circuit of solar cell with Matlab Simulink and by using this structure, a PV generator was designed which has 3.6 kW of power. Besides, the performance of PV module was analyzed under different temperature and solar irradiation conditions. Thanks to developed model, it is purposed to use PV generator easily in studies based on PV and model PV generators which have different technical characteristics and different installed power.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.