Burdur İl Merkezinin Depremselliğinin Araştırılması

Mehmet Uğur YILMAZOĞLU

Öz


Büyük bir kısmı 1. Dereceden deprem bölgesi olan Burdur İlinin, sismik bakımdan 36.50-38.50 K ve 28.50-31.50 D ile sınırları içerisinde depremselliğinin ve deprem riskinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma alanı depremselliğinin incelenmesi amacıyla magnitüd frekans ilişkisi, sismik risk ve tekrarlanma periyodu hesaplamaları yapılmıştır. Çalışma alanında 1900-2014 yılları arasında meydana gelen Mw ≥4 olan depremler için, yıllık tekerrür ilişkisi Gutenberg ve Richter bağıntısına göre bulunmuş bölgenin deprem riski SEİSRİSK III programı kullanılarak ortaya konulmuştur. SEİSRİSK programı ile bölgenin 50 yılda sırasıyla, %10, %40 aşılma olasılıklarına göre pik iveme değerleri hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Burdur; Deprem; Olasılıksal Deprem Tehlike Analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.