Beyaz Çimentolu Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisinin Araştırılması

ilknur Bekem Kara, Cuma Kara

Öz


Bu çalışmanın amacı beyaz çimento ile üretilen betonların yüksek sıcaklık ve farklı soğutma koşulları sonrası fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişimin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak BPÇ 52.5 R çimentosu, kalker kırmataş agrega, Kırşehir şehir şebeke suyu ve süperakışkanlaştırıcı katkı maddesi kullanılarak C30 sınıfı beton karışımı hazırlanmıştır. Taze beton 12cm*50cm*60cm boyutlarında plak kalıba dökülerek, 14. gün 5 cm çapında karot örnekleri alınmıştır. 360. güne kadar kür havuzunda bekletilen karot örnekleri, etüv kurusu hale getirilerek 300, 450, 600, 750 ve 900 °C sıcaklıklara 3 saat süresince maruz bırakılmıştır. Referans olarak laboratuvar şartlarında (20 °C) bekletilen örnekler alınmıştır. Sıcaklık sonrası örnekler üzerinde fırın içerisinde kendiliğinden soğuma ve su ile ani soğuma şartları uygulanmıştır. Sıcaklık ve soğutma şartlarına maruz bırakılan beton örnekleri üzerinde ağırlık kaybı, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak sıcaklık arttıkça betonun ağırlık kaybının arttığı, ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Soğutma şartları arasındaki en belirgin fark 750 °C’de görülmeye başlanmıştır. Su ile aniden soğutulan örneklerin ağırlık kaybı (%7,74), ultrases geçiş hızı azalma oranı (%78,18) ve dayanım kaybı (%84,52) kendiliğinden soğumaya göre daha fazladır. Tepe sıcaklık olan 900 °C’de su ile yapılan ani soğutmada beton yapısı tamamen bozulmuştur. Kendiliğinden soğuyan örneklerde ise 900 °C’de basınç dayanımı % 89 oranında azalma göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Beyaz Çimento, Yüksek Sıcaklık, Beton, Soğutma, Basınç Dayanımı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.