Para-Kenmotsu Manifoldların Warped Çarpım Hemislant Alt Manifoldlarının Varlık Problemi

Saadet Doğan, Müge Karadağ

Öz


Bu çalışmada para-kenmotsu manifoldlar ele alınmış ve bu manifoldların öncelikle warped çarpım hemi-slant  alt manifoldlarının varlık problemi incelenmiştir. Warped çarpım hemi-slant alt manifoldunun varlığı karakteristik vektör alanının konumuna göre iki farklı durum için incelenmiştir. Benzer şekilde   hemi-slant warped çarpım alt manifoldlarının da varlık problemi bu iki durum için araştırılmış, sonrasında ise bu incelemeler doubly warped çarpım hemi-slant ve proper hemi-slant warped çarpım alt manifoldların varlığına genişletilerek karakteristik vektör alanının konumuna göre çalışılmış ve bir takım sonuçlara ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Para-kenmotsu manifoldlar; warped çarpım alt manifold; doubly warped çarpım alt manifold; hemi-slant alt manifold

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.