Bakteriyel Biyofilmler ve Konakçı Savunma Sistemi ile Etkileşimleri

Nefise Akçelik, Mustafa Akçelik

Öz


Biyofilmler,  mikroorganizmaların, genellikle çevresel stres koşullarına karşı oluşturduğu çok hücreli benzeri yaşam formlarıdır. Bu çevresel stres faktörleri; başta konakçı hücre immün yanıtları, konakçı sitemlerde yerleşik mikrobiyota, ortamdaki antimikrobiyal bileşikler ve ortamdaki sıcaklık, pH, tuz, organik ve inorganik besin değişimleri olmak üzere birçok biyotik ve abiyotik faktör ya da onların kombinasyonu olabilmektedir. Patojen bakteriler hem biyotik ve hem de abiyotik yüzeylerde, yüksek düzeyde biyofilm yapıları oluşturma yeteneği içerdiğinden, önemli ölçüde kalıcılık ve inatçı enfeksiyon karakteristiği göstermektedir. Günümüzde biyofilmler özellikle bakteriyal üremenin predominant formu olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, bu yapıların; kimyasal fiziksel biyolojik özelliklerinin yanında,  biyofilmlerinbiyotik ve abiyotik sistemlerle etkileşimlerinin detaylı bir şekilde tanımlanması, modern mikrobiyolojinin temel çalışma konuları arasına girmiştir.

Anahtar Kelimeler


Biyofilm,Bakteriler,Patojen,Konakçı Savunma Sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.