234-238U ve 231,233Pa ÇEKİRDEKLERİNİN (n,f) TESİR KESİTLERİNİN HESAPLANMASI

Musa YİĞİT, Mehmet Emin KORKMAZ, Mustafa Günay, B. ŞARER

Öz


Bu çalışmada 234-238U ve 231,233Pa çekirdeklerinin fisyon tesir kesitleri hesaplandı. Hesaplamalar 1-20 MeV gelme enerjili nötronlarla gerçekleştirildi. Hesaplamalarda ALICE-ASH ve CEM95 bilgisayar programları kullanıldı. CEM95 ile yapılan hesaplamalarda her bir çekirdek için seviye yoğunluğu parametresinin (IFAM) tüm sistematikleri kullanıldı. ALICE-ASH ile yapılan hesaplamalarda RFRM (Rotation-Finite-Range Model) ve RLDM (Rotation-liquid-Drop Model) modelleri kullanıldı. Hesaplanan fisyon tesir kesitleri Deneysel Nükleer Reaksiyon Veri (Experimental Nuclear Reaction Data-EXFOR) kütüphanesinden elde edilen deneysel değerlerle karşılaştırıldı [1].

 

In this study, cross section of 234-238U and 231,233Pa have been calculated. Calculations have been studied by 1-20 MeV incident energy neutrons. ALICE-ASH and CEM95 computer programs was used for calculations. In CEM95 calculations, all sistematics of level density parameters (IFAM) was used for each of nuclei. In ALICE-ASH calculations, RFRM (Rotation-Finite-Range Model) and RLDM (Rotation-liquid-Drop Model) was used. The calculated fission cross section was compared with the experimental data taken from the Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR) [1].


Anahtar Kelimeler


Tesir kesiti; Fisyon engeli; Seviye yoğunluğu parametresi; Çığ eksiton modeli

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.