% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI / DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES

Mustafa TUTAK, Nilgün GÜLER KUŞCULUO

Öz


Kayseri ve civarında bulunan bazı bitkilerden elde edilen doğal boyarmaddeler tekstil ürünlerini özellikle açık ve orta koyuluktaki tonlarda iyi bir şekilde boyayabilmektedir. Bu çalışmada beş farklı doğal boyarmadde ile %100 yün lifinden üretilmiş dokuma kumaşlar, dört farklı mordan maddesi ile boyanmıştır. Boyama sonrası renk ölçümleri ile haslık çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen renkler ve haslıklar açısından söz konusu doğal boyalar yün kumaş üzerinde rahatlıkla kullanılabilir.

 

Textile materials can be well dyed especially on light and middle shades by natural dyes extracted from some plants near Kayseri. In this study, 100% wool woven fabrics were dyed with five different natural dyes by using four types of mordant. Spectrophotometric color measurements and fastness tests were performed after dyeing. It can be concluded that the natural dyes can be usefully used to dye wool fabric by considering color and fastness results.


Anahtar Kelimeler


Doğal boyarmadde; Yün kumaş; Haslık; Mordan maddesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.