2-HİDROKSİ-1,2-DİFENİL-ETHANON’UN CNDO/2 YAKLAŞIMI İLE KONFORMASYONUN TAYİNİ VE X-IŞINLARI YAPI ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / CONFORMATION ANALYSIS OF THE COMPOUND 2-HYDROXY-1,2-DİPHENYLETHANONE AND STRUCTURAL PARAMETERS OBTAINED WITH THE RESULTS OF X-RAY STRUCTURE ANALYSIS

Sema ÖZTÜRK YILDIRIM, Mehmet AKKURT

Öz


Bu çalışmada, X-ışınları tek kristal kırınımı ile kristal yapısı belirlenen bileşiğin geometrisi, kuantum mekaniksel CNDO/2 hesaplama yöntemi ile optimize edildi. X-ışını analizi bileşiğin monoklinik sistemde ve P 21/n uzay grubunda kristallendiğini göstermektedir. a = 10.3658 (2), b = 5.76910 (10), c = 18.6515 (4) Å, β= 105.3400 (10)°. Moleküler yapı düzlemsel değildir. Elde edilen elektronik ve yapısal parametreler deneysel sonuçlarla karşılaştırıldı.

 

In this study, the geometry of the compound whose structure was determined by X-ray single crystal diffraction was optimized by the CNDO/2 quantum-mechanical calculations’ method. The electronic and structural parameters obtained were compared with the experimental results. X-ray analysis shows the compound crystallizes in the monoclinic system, space group P 21/n . a = 10.3658 (2), b = 5.76910 (10), c = 18.6515 (4) Å, β= 105.3400 (10)°. The molecular structure is not planar. The electronic and structural parameters obtained were compared with the experimental results.


Anahtar Kelimeler


X-ışını; Konformasyon analizi; CNDO/2 metodu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.