AÇLIĞIN BEYİN KORTEKSİNİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ NÖTRAL PEPTİD HİDROLAZLARIN AKTİFLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ VE HİSTOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER / THE EFFECTS OF STARVATION ON NEUTRAL PEPTIDE HYDROLASE ACTIVITY AND HISTOCHEMICAL CHANGES IN THE DIFFERENT AREAS AT THE CORTEX OF BRAIN

Atilla TEMUR, Fahrettin ASKEROV, H.Bayram TEMUR

Öz


Bu çalışmada, bir hafta (7 gün) açlıktan sonra beyin korteksinin sensomotor, limbik ve orbital bölgelerindeki nötral peptid hidrolaz (NPH)’ların aktifliği ve histokimyasal değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 40 adet Wistar Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar bir hafta (7 gün) süreyle aç bırakıldı. Belirtilen günün sonunda usulüne uygun olarak öldürüldü. Bu hayvanların, beyin korteksinin sensomotor, limbik ve orbital bölgelerindeki nötral peptid hidrolaz aktivitesi biyokimyasal olarak belirlendi. Ayrıca, bu bölgelerde meydana gelen histokimyasal değişiklikler de incelendi. Bir hafta açlıktan sonra sensomotor, limbik ve orbital bölge homojenatındaki NPH aktivitesi azalmıştı. Sensomotor, limbik ve orbital bölgelerde açlığa bağlı oluşan histolojik değişmeler belirgin olarak artmıştı.

 

The present study was designed to determine the histochemical changes and neutral peptide hydrolyse activity (NPH) in the sensorymotor (SC), limbic (LC) and orbital cortex (OC) of the brain after one week starvation. The study was performed forty Wistar-Albino rats . The rats were suffered starvation for seven days period. At the end of the starvation period, the rats were sacrificed. The activity of NPH was determined in the sensorymotor, limbic and orbital cortex. Histochemical changes which take please in these areas were also studied. The activity of NPH in homojenat at sensorymotor, limbic and orbital areas were decreased after one week starvation. Histological changes which depend on starvation at sensorymotor, limbic and orbital areas were significantly increased.


Anahtar Kelimeler


Açlık; Korteks; Nötral peptid hidrolaz

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.