GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN BİR SULAMA SİSTEMİ İÇİN BOOST KONVERTÖRLÜ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ / A SWITCHED RELUCTANCE MOTOR DRIVER WITH BOOST CONVERTER DESIGNED FOR A PHOTOVOLTAIC ARRAY IRRIGATION SYSTEM

Mahir Dursun, Ali SAYGIN

Öz


Bu çalışmada güneş enerjisi ile çalışan 300W gücündeki 3 fazlı 12/8 kutuplu bir anahtarlamalı relüktans motor için boost konvertör tasarlanmıştır. Tasarlanan konvertör sistemden maksimum verim elde etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu sürücü sistemi sulama sistemindeki santrifuj su pompasının sürülmesinde kullanılmıştır. Ayrıca, tasarlanan sürme sistemi ile ilk hareket anındaki darbe akımları önlenmiştir. Sürücü sisteminde düşük maliyetli ve yeterli performansa sahip bulunan PIC16F877 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır

 

In this study, a boost converter was designed to drive a 300W, three phase, 12/8 poles SRM supplied by a photovoltaic source. The designed converter has been used to obtain maximum efficient from the system. This driver system has been used to drive a centrifugal pump for irrigation. Beside by using drive this system, stroke current has been disabled during the start up of the by pump motor. PIC16F877 microcontroller was used in drive system due to its low cost and superior performance.


Anahtar Kelimeler


Güneş enerjili sulama sistemi; Anahtarlamalı relüktans motor; Santrifuj pompa; Boost Konvertör; Verim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.