Farklı Taşıyıcı Sistemlerdeki Yapılarda Malzeme Dayanımın Yapı Performansına Etkisi

Ercan IŞIK, Ömer Yamaç, Mehmet Sait ERÇEK, İsmail YAMAÇ

Öz


Bu çalışmada, betonarme bir yapı için aynı kat planlı üç farklı taşıyıcı sistem seçilmiştir. Salt çerçeve, bodrum kat duvarlarının betonarme perde olması ve betonarme çerçeve+kısmen betonarme perde olması durumları değişken olarak seçilmiştir. Her bir betonarme taşıyıcı sistem için çelik ve beton sınıflarının değişiminin yapı performansına etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.  Bu amaçla C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50 beton sınıfları değişken olmakla beraber sınıfı da S220 ve S420 olarak seçilmiştir. Tüm değişkenler kullanılarak her bir malzeme sınıfı için yapı taban kesme kuvveti, tepe yer değiştirme ve yapı periyotları elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Taşıyıcı sistem rijitliği ve malzemenin dayanımı arttıkça yapı periyodu azalırken, taban kesme kuvveti arttmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Yapı performans dayanım

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.