1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON/-TİYON BİLEŞİKLERİNİN DİMERLEŞME REAKSİYONLARI / THE REACTIONS OF DIMERYZATION WİTH 1-AMINO-5-BENZOYL-4-PHENYL-1H-PYRIMIDINE- 2-ONE/-THIONE

Zülbiye ÖNAL, Behzat ALTURAL

Öz


1-Amino-5-benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-on (1) / -tiyon (2) bileşiklerinin ayrı ayrı, 135 o C de etüvde, fenilizotiyosiyanat ile direk olarak 2 saat ısıtılmasıyla 2,8-dibenzoil-3,9-difenildipirimido[2,3-b:2’,3’e] [1,2,4,5] tetrazin (4) bileşiği elde edildi. (4) Bileşiğinin yapısı elementel analiz, IR, 1 H-NMR ve 13C-NMR spektrumları yardımıyla aydınlatıldı. 

 

2,8-Dibenzoyl-3,9-diphenyldipyrimido[2,3-b:2’,3’e][1,2,4,5] tetrazine (4) was synthesized via dimerization from the thermolysis of (1) or (2) at 135 oC for 2h with alarge excess of phenylisotiyocyanate. Structural confirmation of (4) was based on elemental analiyses, IR, 1 H-NMR and 13C-NMR spectroscopic data. 


Anahtar Kelimeler


İzotiyosiyanat; Amin; Pirimidin; Tetrazin

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.