KALİTE KONTROL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI / USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO SOLVE QUALITY CONTROL PROBLEMS

İhsan KAYA, Selda OKTAY, Orhan ENGİN

Öz


İşletmeler arasındaki artan rekabet, yüksek kalite standartlarını önemli bir hale getirmiştir. Bunun yanı sıra müşteri memnuniyeti de rekabetçi bir iş ortamında önemlidir. Bundan dolayı işletmeler esnek olmalıdır. Esneklik için üretim ve kalite kontrol sistemleri otomatik ve değişikliklere uyumlu olmalıdır. Otomatik bir kalite kontrol sistemi için yapay zekâ teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada yapay sinir ağlarının kalite kontrol problemlerindeki uygulamaları araştırılmıştır. Desen tanıma, tahmin, sınıflandırma gibi pek çok kalite kontrol problemi için yapay sinir ağları kullanılmaktadır. YSA yaklaşımı ile birlikte kalite kontrol faaliyetleri daha kolay olmakta, maliyetler ve muayene süreleri minimize edilebilmektedir. Çalışmada, yapay sinir ağlarının uygulamaları, avantaj ve dezavantajları incelenmiştir.

 

Increasing competition between companies made high quality standards very important. Also customer satisfaction is important in a competitive business environment. Hence, companies must be flexible. Manufacturing and quality control systems must be automatically and be able to adapt to change for flexibility. Artificial intelligence techniques are used to perform an automatically control system. In this paper, artificial neural network applications for quality control problems are reviewed. Neural networks are used a number of quality control problems, such as pattern recognition, forecasting, classification. Quality control functions are became easier, and the cost of it and time for inspection is minimized by using neural network approach. In this paper, artificial neural network (ANN) applications, its advantages and disadvantages are investigated.

 


Anahtar Kelimeler


Kalite kontrol; Kalite; Yapay sinir ağları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.