Kırmataş Agrega İçerisindeki Taş-Unu Miktarının Betonun Basınç Dayanımına Etkisi / THE EFFECT OF STONE DUST IN STONE BALLAST AGGREGATE ON CONCRETE COMMPRESSİVE STRENGTH

Ercan ÖZGAN

Öz


Bu çalışmada kırma-taş agrega içerisinde bulunan taş-unu’ nun betonun basınç mukavemetine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla kırma-taş agregadan elde edilen 200 dozlu beton içerisine, ince agregadan %0, %5, %10 ve %15 oranlarında azaltılmak suretiyle yerine taş unu ilave edilmiş ve basınç dayanımları araştırılmıştır. Beton uygulamalarında agrega içerisindeki ince malzeme belirli miktarları aştığında agrega yıkanarak kullanılmaktadır. Kırma-taş agrega içerisinde taş-unu bol miktarda bulunmaktadır. Bu malzemenin betonun özelliklerine olumsuz bir etkisinin görülmemesi agreganın yıkanması gereğini ortadan kaldıracaktır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre taş ununun kırma-taş agrega ile üretilen betonların basınç dayanımlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

 

In this study, the effect of stone dust in stone ballast aggregate on concrete compressive strength has been searched. For this reason, by decreasing the fine aggregate in 0%, 5%, 10% and 15% proportions, stone dust has been added in 200 dose concrete which is obtained from stone ballast aggregate and the compressive strength have been researched. When the fine material in aggregate passes beyond the allowable limits in concrete productions, aggregate has been used by washing. The fine material which is called stone dust exist in stone ballast aggregate in large amounts. Because this material doesn’t have any negative effect on the compressive strength, the washing operation of aggregate will be eliminated. According to the search results, it has been seen that stone dusts has positive effect on the compressive strength of concrete are produced by stone ballast aggregate.


Anahtar Kelimeler


Agrega; Kırma-taş unu; Beton; Basınç dayanımı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.