YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK CONCORDE UÇAKLARININ KONTROLÜ / CONTROL OF CONCORDE PLANES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Şahin YILDIRIM, Selçuk ERKAYA, İbrahim UZMAY

Öz


Son yıllarda Concorde tipi yolcu uçaklarında kazalar hızla artmaktadır. Bu kazalar sonucu binlerce can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Oluşan bu kazaların büyük bir oranı kontrol kaybı neticesinde olmaktadır. Yapay Sinir Ağları (YSA) kontrol algoritmalarında kullanılmak üzere doğrusal olmayan dinamik sistemlerin kapalı-kutu olarak tanımlanmasında uygun bir araç olarak kabul edilmektedir.Bu çalışmada, YSA denetimcisi kullanılarak sonik hıza sahip Concorde tipi uçağın burun eğim açı değişimi kontrol edilmiştir. Burada dizayn edilip kullanılan YSA; ileri beslemeli olup, öğretmek için Geri Yayılma Algoritması (GYA) kullanılmıştır. YSA esaslı kontrol sistemi, modele dayalı sistem olup, model üçüncü dereceden polinomdur. İlaveten, mukayese etmek açısından PID kontrol sistemi kullanılmıştır. YSA denetim sistemi; istenilen burun eğimine yakın ve PID denetim sistemine göre çok iyi sonuçlar vermiştir.

 

In recent years, aircraft accidents have increased especially on Concorde aircrafts. Due to out of control of the aircrafts, many people have lost their lives. Neural network controllers can be accepted as an alternative to control this kind of planes. In this study, neural network control system was employed to control nose’s angle of supersonic type Concorde aircrafts. The designed neural controller is feedforward multilayered perceptron structure. Backpropagation (BP) algorithm was utilized to update the weights of the neural controller. For comparison, standard PID control system was also used with constant gain parameters. Consequently, between two approaches, Neural networks have superior performance to control such aircrafts.


Anahtar Kelimeler


Adaptif Kontrol; Yapay Sinir Ağları; Geri Yayılma Algoritması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.