YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK DOKUMA MAKİNALARINDA TIĞ MEKANİZMALARININ KİNEMATİK ANALİZİ / KINEMATIC ANALYSIS OF SHUTTLE MECHANISMS ON TEXTILE MACHINES USING NEURAL NETWORKS

Şahin YILDIRIM, Şükrü SU, İbrahim UZMAY

Öz


Bu çalışmada, IWER-A2 tığ tahrik mekanizmasının kinematik analizi yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştirildi. Mekanizmanın tasarımı, mekanizmaların simulasyon analizinde kullanılan bir yazılım yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Mekanizmanın ucu olan tığın yerdeğiştirme (x), hız (v), ivme (a) ve kuvvet (f) değerleri, yapay sinir ağları kullanılarak, gerçek değerlerde elde edilmiştir. Burada kullanılan sinir ağları, ileri beslemeli, giriş, gizli ve çıkış kademelerinden oluşan bir ağdır. Bu sinir ağlarının öğretilmesi standart geri yayılmalı algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlarda göstermiştir ki, yapay sinir ağları bu tip mekanizmaların hız ve doğruluk bakımından en uygun şekilde analizini yapabilecek algoritmalardır.

 

In this study; kinamatic analysis of a IWER-A2 shuttle exciting mechanism using neural network is investigated. Design of mechanism is being found using Simulated Analsing of Mechanism software. In real time, the end-effector shuttle mechanism’s displacement (x), velocity (v), acceleration (a) and force (f) are analysed using artificial neural network. Neural networks used in this study has three layers which are input, hidden and output layers. The network is trained with standard backpropagation algorithm. Simuation results shows that the proposed network has superior performance in predicting kinematic paramers of the shuttle mechanism.


Anahtar Kelimeler


Kinematik Analiz; Yapay sinir ağları; Geri Yayılma Algoritması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.