DEĞİŞİK AKTİVATÖR MADDELERİN VE ÖRTÜ MATERYALLERİNİN AGARİCUS BİSPORUS KÜLTİVASYONUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLME OLANAKLARI / POSSIBILITIES MAKING USE OF DIFFERENT ACTIVATOR AND CASING MATERIALS FOR CULTIVATION OF AGARICUS BISPORUS

Ergün BAYSAL

Öz


Bu çalışma, kültür mantarı A.bisporus için kompost hazırlığında alternatif aktivatör madde kaynaklarının geliştirilmesi ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan Bolu Yeniçağa torfu ve Doğu Karadeniz Bölgesi yöresel torf kaynaklarından yararlanmak ve söz konusu kaynakların özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla bir kısım yardımcı örtü materyalleri ile değişik karışım oranlarında birlikte kullanılması amaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Çalışmada aktivatör madde olarak mısır sapı kullanılarak, hazırlanan buğday sapı esaslı kompost üzerinde kompostlaşma, 17 günde ve 32.5 °C sıcaklıkta gerçekleşmiştir. Örtü materyallerinden Bolu Yeniçağa torfu (YT) + perlit (P) (70:30; hacim:hacim) karışımı ile 316.6 kg/ton ile en yüksek verim değeri elde edilmiştir. Temel örtü materyali olan Yeniçağa torfuna ilave edilen yardımcı örtü materyalleri verim üzerinde olumlu iyileşmeler sağlarken , özellikle perlitli karışımlarda elde edilen verim değerleri oldukça yüksek bulunmuştur. Çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi yöresel torf kaynaklarından Sürmene torfu (ST) ve Giresun torfu (GT) örtü materyalleri üzerinde son derece düşük verim değerleri elde edilmiştir.

 

This study was designed to improve the possibilities using of alternative activator and some secondary casing materials for cultivation of Agaricus bisporus. Results revealed that all organic ingredients used in compost formulations composted well within 17 days of outdoor composting and after composting, the temperature of compost was 32.5°C. The highest yield of (316.6 kg/per tone) was recorded by wheat straw mixed with corn stem activator material plus the peat as casing material mixed with perlite (70:30 in volume). Also, Turf of Yeniçağa mixed with secondary casing materials at different ratio had highly increeased yield properties of A.bisporus. Locally available casing materials in Eastern Karadeniz Region which named as Sürmene turf (ST) and Giresun turf (GT) gave the highly bad yield results.


Anahtar Kelimeler


Torf; Aktivatör madde; Yardımcı örtü materyali; Kompost; Verim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.