YAPAY SİNİR AĞLARININ KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİMDE ÇOK KULLANICILI SEZME İÇİN KULLANILMASI / THE USE OF NEURAL NETWORK TECHNIQUES FOR MULTIUSER DETECTION IN CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS

Necmi TAŞPINAR, Yalçın IŞIK

Öz


Bu çalışmada literatürde bulunan, kod bölmeli çoklu erişimde çok kullanıcılı sezme işleminde yapay sinir ağları
(YSA)’nın kullanıldığı çalışmalar tanıtılmıştır. Yapay sinir ağlarını kullanan çok kullanıcılı alıcılar ile geleneksel yöntemlerle
gerçekleştirilen çok kullanıcılı alıcıların performansları karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntemlerde sinyal gücü önemli olurken,
YSA’nın kullanıldığı alıcılarda sinyal gücünün önemli olmadığı,böylece yakın-uzak probleminden etkilenmediği görülmüştür.
Ayrıca,daha düşük bit hata oranı elde edilmekte ve hesaplamalar da kısa sürmektedir.

 

In this study, multiuser detection in CDMA using artificial neural networks (ANN) ,which are found in the
literature,are introduced. The performances of the multiuser detectors using artificial neural networks are compared with the
classical multiuser detectors. It is seen that signal power in receivers that use ANN is not important while signal power in
classical receivers is important, so they are not effected by the near-far problem. Furthermore, lower bit error rate is obtained and
the calculations take shorter time.


Anahtar Kelimeler


Kod Bölmeli Çoklu Erişim; Çok kullanıcılı sezme;Yapay sinir ağları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.