KÖMÜR SOBALARINDA ISIL VERİM VE EMİSYON DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ / EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THERMAL EFFECIENCY AND EMISSION BEHAVIOUR IN COAL STOVES

Mustafa İLBAŞ, İlhan ASİLTÜRK, Nafiz KAHRAMAN

Öz


Bu çalışmada, sobalarda soba tipi, kömür çeşidi ve kireç taşının, SOx, NOx, CO ve ısıl verim üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İki ayrı soba tipi, üzerinde iki ayrı kömür cinsi kullanılarak çok miktarda deneysel sonuç elde edilmiş ve sunulmuştur. Bu çalışma ile yanma esnasında yakıttan kaynaklanan SOx emisyonlarının kireçtaşı ilavesi ile azaltılması amaçlanmıştır. Kireçtaşının turbo döküm sobada SOx emisyonu % 43 azalttığı, NOx emisyonunu % 17 artırdığı, ve ısıl performansı % 5 düşürdüğü, kovalı sobada ise SOx emisyonunu % 26 düşürdüğü, NOx emisyonunu % 36 artırdığı, ve ısıl performansı % 5 azalttığı tespit edilmiştir. Kömüre kireçtaşı katılmasının SOx emisyonunun azaltılması yönünde olumlu ve soba ısıl verimi üzerinde az da olsa olumsuz etki yaptığı tespit edilmiştir.

 

In this study, experimental investigations of the effect of the type of stove, type of coal and limestone on the SOx,, NOx and CO emissions and also thermal efficiency of stoves have been performed. Wide range of experimental results have been obtained and presented in two different coal stoves. Experimental results have been given and discussed in terms of emission behaviour and thermal efficiency. The use of lime stone with coal, also discussed. The use of limestone with coal, decreased the SOx emission % 43 in the turbo stove, % 26 in the other stove and thermal efficiency about % 5 in both stoves.


Anahtar Kelimeler


Isıl verim; soba; kireçtaşı; emisyon

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.