NÖROKONTROLÖRLER / NEUROCONTROLERS

Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet ERLER

Öz


Kontrol sistemlerinde, problemlerin analitik çözümlerini klasik teknikler kullanarak elde etmek çok zordur. Bu makalede, kontrol problemlerini çözmede yeni bir yaklaşım olarak kullanılan hiyerarşik, çok katlı, model-referans ve kendi kendini ayarlayan (self-tuning) gibi nörokontrolörler araştırılmış olup birbirlerine ve klasik kontrol metodlarına göre avantajları ve dezavantajları ortaya konmuştur.

 

Solving control problems using analytical methods are difficult. In this paper, solving control problems using artificial neural networks as a new technique are presented. Hierarchical, multilayered, model-reference and self-tuning neurocontrolors are reviewed and compared to the classical methods with their advantages and disadvantages.


Anahtar Kelimeler


Yapay Sinir Ağları; Nörokontrolörler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.