X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE C20H19O7N BİLEŞİĞİNİN KRİSTAL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF THE CRYSTAL PARAMETERS OF C20H19O7N BY X-RAY DİFFRACTİON METHOD

Sait YILMAZ, Ayhan GÜLDESTE, Makbule TEZCAN

Öz


Bu çalışmada kristal yapısı incelenen Dimetoksi Dibenzoin↔Asetikasit-N-Karboksimetil↔Amit (C20H19O7N) bileşiği etanol ile çözülüp oda sıcaklığında yeniden kristallendirildi. Uygun büyüklük ve düzgün geometriye sahip olan tek kristaller polarizasyon mikroskobu ile seçilerek Buerger Presesyon ve Weissenberg kameralarında sıfırıncı ve üst tabaka filmleri çekildi. Bu filmlerden kristal sistemi, birim hücre parametreleri sönüm şartları, birim hücredeki molekül sayısı ve uzay grubu saptandı

 

In this study, we have investigated the crystal structure of “ Dimethoxy Dibenzoine ↔ Aceticacide-NitrogenCarboxymethyl ↔ Amide (C20H19O7N). The substance was solved with ethanol and crystalized at room temperature. Single crystals which have suitable size and smooth surfaces was chosen with an optical polarization microscope. The zeroth and upper layer films were obtained by Buerger and Weissenberg cameras. From the layer films, crystal system, cell-parameters, systematic absences, molecule numbers in unit cell and space group were determined.


Anahtar Kelimeler


X-ışını diffraksiyonu; C20 H19 O7 N; Kristalstal sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.