Topraktaki Pestisitlerin Arındırılmasında Fitoremediasyon

Tayfun POTUR, Osman TİRYAKİ

Öz


Üreticilerin tarımsal alanlarda bilinçsiz ve yoğun bir şekilde kullandıkları pestisitler, ekosistemi olumsuz etkilemektedir. Pestisitlerin sınıflandırma şekillerinden biri de topraktaki yarılanma sürelerine göre yapılanıdır. Bu sınıflandırmada pestisitler kalıcı değil, orta derece kalıcı, kalıcı ve devamlı kalıcı olarak 4 gruba ayrılırlar. Kullanılan pestisitler arasında toprakta çok çabuk parçalananları olduğu gibi yıllarca toprakta kalabilenleri de vardır. Zamanla bilim insanları doğanın, özellikle kalıcı pestisitlerden, temizlenmesi gerektiğini fark etmişler ve pestisitleri topraktan arındırmak için değişik yöntemler denemişlerdir. Fitoremediasyon da bu yöntemlerden biridir ve toprağın kirleticilerden arındırılmasında bitki ve bitkilerle ilişkili mikroorganizmaların kullanıldığı ekolojik bir temizlik yöntemidir. Fitoremediasyona bitkisel arıtım ya da yeşil ıslah da denilmektedir. Fitoremediasyon yönteminin altında 6 adet farklı mekanizma yer almaktadır. Bunlar; fitoekstraksiyon, fitotransformasyon, fitovolatilizasyon, fitostabilizasyon, rhizodegradasyon ve rhizofiltrasyon’dur. Fitoremediasyon yöntemi ile klorlu pestisitler, organofosforlu pestisitler ve poliklorlu bifeniller topraktan temizlenebilmektedir. Bu amaçla ayçiçeği, siyah söğüt, kırmızı dut, yonca, su sümbülü ve bazı kabakgil çeşitleri gibi bitkiler kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı fitoremediasyonla topraktan arındırılabilen pestisitler konusunda  yapılan güncel çalışmaları özetlemektir.

Anahtar Kelimeler


Fitoremediasyon; Pestisit Kalıntı; Yarılanma Süresi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.