Cilt 25, Sayı 1-2 (2009)

İçindekiler

Kategorilerine göre yayınlanan araştıma makalelerimiz.

Diğer

MİMARİ PROGRAM VERİLERİNİN MEKAN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ YOLUYLA BELİRLENMESİ:EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ / Determination of Architectural Programminng Data Using The Space Performance Assessment: Case Of Education Faculty
Dicle AYDIN, Mehmet UYSAL
PDF
Ayşe Nilay ÖNGANER, Sevda KIRBAĞ
PDF
Ramazan GÜNDOĞDU, Venhar ÇELİK
PDF
İhsan EKİN, Mehmet BAŞHAN, Rıdvan ŞEŞEN
PDF
Nefise AKKOÇ, Pınar ŞANLIBABA, Mustafa AKÇELİK
PDF
Hakan CEYLAN
PDF
Engin GÜRTEKİN
PDF
Murat TOPAL, E.Işıl ARSLAN
Eyyüp ÖKSÜZTEPE, Hasan KÜRÜM
PDF
İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN
PDF
Kezban BULUT, Banu SOYLU
PDF
Ercan ŞENYİĞİT
PDF
Sema ÖZTÜRK YILDIRIM, Tuğba BULMUŞ
PDF
Musa YİĞİT, Mehmet Emin KORKMAZ, Mustafa Günay, B. ŞARER
PDF
Salih BEKTAŞ, Mehmet Ali HINIS
PDF
ÖMÜR ÇİMEN, K. Armağan KORKMAZ, S. Nilay KESKİN, Zeki AY
PDF
IODIDE-, THIOCYANATE- AND PERCHLORATE-SELECTIVE LIQUID MEMBRANE ELECTRODES BASED ON TRIS (2,2¢ ,2¢ ¢ -SALICYLIDENE-IMINO)TRIETHYLAMINE-IRON (III)
Nafize ASLAN, Adnan KENAR, Orhan ATAKOL, Esma KILIÇ
Metin ZEYVELİ, Halil DEMİR
PDF
Halil DEMİR, Barış ÖZLÜ
PDF
Isak KOTCİOGLU, Sinan CALİSKAN, Muammer ZIRZAKIRAN
Şahin YILDIRIM, Sertaç SAVAŞ
Ali Rıza MOTORCU
PDF
Gamze YÜKSEL
PDF
A. ALİYEV, N. ALİYEV, S. ASHRAFİ
ON A REGULAR SOLVABILITY OF ONE BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR THE SECOND ORDER OPERATOR -DIFFERENTIAL EQUATIONS
S.S. MIRZOEV, L. A. RUSTAMOVA
Mehmet SEZER, Bekir TANAY, Mustafa GÜLSU
Veli AKARSU
PDF
Süleyman ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR, Ercan ERDEM
PDF
Emre KIYAK
PDF
Ayhan GÖKTEPE, Engin KOCAMAN, Ferruh YILDIZ, Uğur YENSEL
PDF
Veli AKARSU
PDF
Mustafa TUTAK, Nilgün GÜLER KUŞCULUO
PDF
Osman TİRYAKİ
PDF
İ. ADALAR
PDF