Cilt 2, Sayı 2 (1986)

İçindekiler

Kategorilerine göre yayınlanan araştıma makalelerimiz.

Diğer

Formantion of Nb3Sn Layer in Multiflementary Superconducting Wires
Y.S. HASÇİÇEK
Molekül Yörüngemsileri Teorilerinde Pcilo Yaklaşımı-I, Temel Kavramlar
M. İLHAN
PDF
Methods to Determine Solid-Liquid Surface Energies 1
M. GÜNDÜZ
M. GÜNDÜZ
Germanyumlu Heterosiklik BileŞikler (I), Difenil-Germanyum-Kalkojenürler
T.R. KÖK
PDF
FeCL -Propilen Oksit Katlizor Sistemi İle Elde Edilen Setereoregüller Poli (PropilenOksit) in Fraksiyonlandırılması
T. ÖZDEN, N. ÇOLAK
PDF
Elektrostatik Toz Boya Kaplamanln Avantajları
A.İ. PARMAK
PDF
Metil Metakrilatın Serbest Radikal Polimerizasyonunda Baslangıç, ilerleme ve Bitim Sahalarındaki Hız SabitIerinin Belirlenmesi
B. ALTURAL
PDF
Reolojik Hal Denklemlerinin Tesisi Üzerine Düşünceler
Y. ÖZTÜRK
PDF
Theretical Evaluations of Apparent Masses for Certain Classes of Bodies in Frictionless Fluid
T. YAVUZ
DüşeY Düzlem Levhalarından Serbest Konveksiyonla Isı Geçişinde Film Katsayısının İncelenmesi
B. B.S.YILBAŞ, E.BALTACIOĞLU ve S. GÖKPINAR
PDF
Turkiye Ekonomisi'nde Enerjinin Yeri
C. YILMAZ, M.A. BİLGİNOĞLU
PDF
Ayrıklaştlrma Yöntemlerinin Salınım ve Karşılaştırma Teoremlerinde Kullanımı Üzerine
H. AKÇA
PDF
Lip(a,p) Sınıfına Ait Periyodik Fonksiyonların (N,pn) Ortalaması Yardımı ile Yaklaşım Derecesi
H. ALTINDİŞ
PDF
Absolute Cesaro Summability Factors of Infinite Series
H. BOR
PDF
On N,pnk Sumability Factors of Infinite Series
M.A. SARIGÖL
(J,pn) Toplanabilirliği İcin Tauber Teoremi
Y.A. TANDOĞAN
PDF
N ( R, l/f(k) ) Teriminin İki Üst Sınırına Ait Ayrıcalıklı Değerler ve Asimtotiklik Teoremler
S. UĞRAŞ
PDF