Yazar Detayları

ABA, Ali Rıza

  • Cilt 31, Sayı 1 (2015) - Diğer
    Petrov- Galerkin sonlu eleman yöntemi ile KdV-Burgers' denkleminin nümerik çözümü / A Petrov-Galerkin finite element method for the numerical solution of the KdV-Burgers' equation
    Öz  PDF