Yazar Detayları

AKAR, Ezgi

  • Cilt 29, Sayı 3 (2013) - Diğer
    Katyonikleştirilmiş pamuklu kumaşın gül posası ile doğal boyanması ve haslık özelliklerinin incelenmesi/ Natural dyeing of cationized cotton fabric with rose pulp extract and investigation of fastness properties
    Öz  PDF