Yazar Detayları

AK, Orhan, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon

  • Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) - Diğer
    TRABZON KIYILARINDA (DOĞU KARADENİZ) DİP TROLÜ İLE AVLANAN BALIK FAUNASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / AN INVESTIGATION ON FISH FAUNA BY BOTTOM TRAWLED IN TRABZON COAST (EAST BLACK SEA)
    Öz  PDF
  • Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) - Diğer
    AKARSU ÜZERİNDEKİ DOĞAL VE İNSAN KAYNAKLI FAALİYETLERİN SUCUL EKOSİSTEME ETKİSİNE BİR ÖRNEK: YANBOLU DERESİ (ARSİN, TRABZON) / AN EXAMPLE OF THE EFFECTS OF NATURAL AND ANTROPOLOGIC ACTIVITIES CARRIED OUT ON RIVERS ON AQUATIC ECOSYSTEM: YANBOLU RIVER (ARSIN, TRABZON)
    Öz  PDF