Yazar Detayları

AHMEDZADE, Perviz, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, TÜRKİYE

  • Cilt 27, Sayı 1 (2011) - Diğer
    Superpave Sisteminde Bölge Meteorolojik Hava Verileri Kullanılarak Performans Dereceli (PG) bağlayıcı sınıfı seçimi / Selection of Performance Graded (PG) Binder Class In Superpave System Using Region Meteorological Weather Data
    Öz  PDF