Yazar Detayları

AHMEDZADE, Perviz, Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE

  • Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) - Diğer
    BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN YAŞLANDIRILMASINDA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF TEST METHODS FOR AGEING OF BITUMINOUS BINDERS
    Öz  PDF