Yazar Detayları

Akbulut, Yasemin

  • Cilt 30, Sayı 2 (2014) - Diğer
    PES ve karışımı dokuma kumaşların hidrofilite ve tutum özelliklerine silikon yumuşatıcıların etkisi Arrenurus bifidicodulus/ Effect of some silicone softener on hyrophility and handle properties of woven fabrıcs based on PET and its blends
    Öz  PDF
  • Cilt 28, Sayı 3 (2012) - Diğer
    Optik örgü kumaşların sararma problemleri | The yellowing problems of top white knitting fabrics
    Öz  PDF