Yazar Detayları

AKÇAMUR, Yunus, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) - Diğer
    YENİ PİRROL-2,3-DİON’LARIN BAZI ALKOL, AMİN VE DİAMİNLERLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF SOME ALCOHOLS, AMINES AND DIAMINES WITH NEW PYRROL-2,3-DIONES
    Öz  PDF