Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) % 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI / DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES Öz   PDF
Mustafa TUTAK, Nilgün GÜLER KUŞCULUO
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) 105 DÜĞÜMÜNÜN ÖRGÜSÜ ÜZERİNE / ON THE BRAİDS FOR 105 KNOT Öz   PDF (English)
Hakan ŞİMŞEK, Tamer UĞUR, Ahmet KÜÇÜK
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (1994) 152 Gd Çekirdeginin Elektromagnetik Geçişlerin E2/M1 Çok Kutuplu Karışımlarının ve Deformasyon Parametrelerinin incelenmesi Öz   PDF
null BAYLAN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2003) 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON BİLEŞİĞİNİN BAZI KARBONİL REAKTİFLERİYLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF CARBONYL REACTIVES WITH 1- AMINO-5-BENZOYL-4-PHENYL-1H-PYRIMIDINE-2-ONE Öz   PDF
Zülbiye ÖNAL, Behzat ALTURAL
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON/-TİYON BİLEŞİKLERİNİN DİMERLEŞME REAKSİYONLARI / THE REACTIONS OF DIMERYZATION WİTH 1-AMINO-5-BENZOYL-4-PHENYL-1H-PYRIMIDINE- 2-ONE/-THIONE Öz   PDF
Zülbiye ÖNAL, Behzat ALTURAL
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-TİYON’UN, BAZI KARBONİL REAKTİFLERİYLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF 1-AMINO-5-BENZOYL-4- PHENYL-1H-PYRIMIDINE-2-THIONE WITH CARBONYL REACTIVES Öz   PDF
Zülbiye ÖNAL
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1997) 1-AMINOIMIDAZOL-1,3-DIHIDRO-2,4,5-TRION’UN HALKA GENIŞLEME REAKSİYONU Öz   PDF
Mustafa SAÇMACI, Behzat ALTURAL
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) 2 - (3 -Amino - 2,4,4 - trisiyano - bita - 1,3 - dienil) tiyofenin kristal verileri, C11H6N4S Öz   PDF
Zuhal PAYZE, Mehmet AKKURT, Hüseyin SOYLU
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (1998) 2 BOYUTLU BILGISAYAR DESTEKLİ MONTAJ TASARLM PROGRAMI Öz   PDF
Cem SİNANOĞLU, Hüseyin Rıza BÖRKLÜ
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) 234-238U ve 231,233Pa ÇEKİRDEKLERİNİN (n,f) TESİR KESİTLERİNİN HESAPLANMASI Öz   PDF
Musa YİĞİT, Mehmet Emin KORKMAZ, Mustafa Günay, B. ŞARER
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) 2-HİDROKSİ NAFTALDEHİD VE SÜBSTİTUE SALİSİLALDEHİTLER İLE NAMİNOPİRİMİDİNDEN TÜREYEN BİNÜKLEER Cu(II) KOMPLEKSLERİ / BINUCLEAR Cu(II) COMPLEXES OF ONO TRIDENTATE HETEROCYCLIC SCHIFF BASE DERIVED FROM N-AMINOPYRIMIDINE WITH SUBSTITUTES SALICYLALDEHYDE OR 2-HYDROXYNAPHTHTALDEHYDE Öz   PDF (English)
Mehmet SÖNMEZ
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) 2-HİDROKSİ-1,2-DİFENİL-ETHANON’UN CNDO/2 YAKLAŞIMI İLE KONFORMASYONUN TAYİNİ VE X-IŞINLARI YAPI ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / CONFORMATION ANALYSIS OF THE COMPOUND 2-HYDROXY-1,2-DİPHENYLETHANONE AND STRUCTURAL PARAMETERS OBTAINED WITH THE RESULTS OF X-RAY STRUCTURE ANALYSIS Öz   PDF
Sema ÖZTÜRK YILDIRIM, Mehmet AKKURT
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) 3.6 kW gücündeki fotovoltaik generatörünmatlab simulink ile modellenmesi | Modelling 3.6 kw installed power PV generator with matlab simulink Öz   PDF
Gökay BAYRAK, Mehmet CEBECİ
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) 4-Benzoil-1.5-Difenil Pirrol - 25 Dion (1) Dan 5 Anilino 4 Benzoil 1,5- Definil 3-Hidroksit -Pirrolin 2-On (2)'un Sentezi Öz   PDF
Behzat ALTURAL
 
Cilt 28, Sayı 1 (2012) 90 Derecelik kare kesitli dirsekte türbülanslı akışın sayısal analizi / Numerical analysis of turbulent flow in 90 degree square sectioned bend Öz   PDF
Ela Aytel ÖZÇELİK BOSTANCI, Sebahattin ÜNALAN
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (1994) A note on the Inverses of Companion Matrices Öz   PDF (English)
Durmuş BOZKURT, Dursun TAŞÇI
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (2000) A NOTE ON [N,PN; delta ] SUMMABILITY FACTORS. Öz   PDF (English)
Hikmet Seyhan ÖZARSLAN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1996) A SEMI-SYMMETRIC CONNECTION ON A RIEMANNIAN MANIFOLD Öz   PDF (English)
Mehmet ÖZDEMİR, Nural YÜKSEL
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) A SHEAF OF R-ALGEBRAS ON THE DUAL SET OF DUAL NUMBERS Öz   PDF (English)
İlhan İÇEN
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) A STUDY OF THE ACTION OF THE BEAM AND BEAMLESS (FLUSH) FLOOR SLABS OF THE MULTISTOREY BUILDINGS Öz   PDF (English)
Ashkan SAFAR, Khoda Bandeh LOU
 
Cilt 7, Sayı 2 (1991) A Study On Temperature Dependence Of Current Transport In p+pp+ Si Devices Öz   PDF (English)
Sebahattin TÜZEMEN, Hasan EFEOĞLU, Necati YALÇIN
 
Cilt 11, Sayı 1-2 (1995) About Application to the Critical Points of a Polynomial with Rouche Theorem Related to the Conjeçture of Sendov Öz   PDF (English)
M.Emin ÖZDEMİR, Rahim OCAK
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) ABS Plastiklerinin Çekme-Kopma Mukavemeti Ürerine Tavlama Sıcaklığının Etkisi Öz   PDF
Selma AKKURT
 
Cilt 2, Sayı 2 (1986) Absolute Cesaro Summability Factors of Infinite Series Ayrıntılar   PDF
H. BOR
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) ABSORBSiYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ABSORBERİN SİMÜSLASYONU Öz   PDF
Mustafa İLBAŞ
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) AÇLIĞIN BEYİN KORTEKSİNİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ NÖTRAL PEPTİD HİDROLAZLARIN AKTİFLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ VE HİSTOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER / THE EFFECTS OF STARVATION ON NEUTRAL PEPTIDE HYDROLASE ACTIVITY AND HISTOCHEMICAL CHANGES IN THE DIFFERENT AREAS AT THE CORTEX OF BRAIN Öz   PDF
Atilla TEMUR, Fahrettin ASKEROV, H.Bayram TEMUR
 
Toplam 710 ögeden 1 - 26 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>