Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 29, Sayı 3 (2013) Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları/Economic benefits of insulation in steel pipes buried into the ground for energy saving Öz   PDF
Ali KEÇEBAŞ
 
Cilt 28, Sayı 5 (2012) Engelli çocuklara dost oyun alanı ve dış mekan tasarımı / Friendly design of playground and outdoor space for the disabled children Öz   PDF
Aysel USLU, Nasim SHAKOURİ
 
Cilt 32, Sayı 2 (2016) Engelliler için Dolaşım Senaryosu “Konya Kent Plaza AVM Örneği” / The Circulation Scenario for Disabled People “The Sample of Konya Kent Plaza Shopping Mall” Öz   PDF
Yavuz ARAT, Gevher Sayar
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Enrichment Of Canrdu Spent Fuel in A Fast Hybrid Reactor Öz   PDF (English)
Sümer ŞAHİN, Hüseyin YAPICI, Ertuğrul BALTACIOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) Er Çekirdeğinin Bazı Uyarlmış Seviyelerinin e Elektromanyetik Geçişierinin İnceienrnesi Ayrıntılar   PDF
İhsan ULUER
 
Cilt 32, Sayı 3 (2016) Erciyes Dağındaki Doğal Titrek Kavak (Populus tremula L.) Ormanları Üzerine Değerlendirme Öz   PDF
Dr. Hakan KELEŞ
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) ERCİYES DAĞININ (KAYSERİ) EPİFİTİK ORİBATİD AKARLARI ÜZERİNE SİSTEMATİK ARAŞTIRMALAR-III / SYSTEMATIC INVESTIGATIONS ON EPIPHYTIC ORIBATID MITES OF ERCIYES MOUNTAIN (KAYSERİ)- III Öz   PDF
Sedat PER, Nusret AYYILDIZ
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) ERCİYES DAĞI’NDA (KAYSERİ) DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI GEOFİT BİTKİLERİN (LİLİACEAE, IRİDACEAE) POLEN MORFOLOJİSİ / POLLEN MORPHOLOGY OF CERTAIN GEOPHYTE PLANTS (LİLİACEAE, IRİDACEAE) IN MOUNT ERCIYES, KAYSERI Öz   PDF
Zerrin KARACA, Aysun YAŞAR, Ebru VURAL, Cem VURAL
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ ÜZERİNDE FİZİK LİSANS ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ / THE PROBLEMS OF UNDERGRADUATE PHYSICS EDUCATION AND PROPOSALS FOR SOLUTION ON THE SAMPLE OF DEPARTMENT OF PHYSICS OF ERCIYES UNIVERSITY Öz   PDF
Sedat ÖZSOY
 
Cilt 28, Sayı 2 (2012) Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri / Recyclable solid waste inventory for Erciyes University Central Campus Öz   PDF
Emine IRBAŞ, Mahmut Akif YILMAZ, Ahmet ARDAHANLILAR, Erdem EROĞLU, Filiz DADAŞER-ÇELİK
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) ERRATUM (DÜZELTME) Öz   PDF
H. SARIKAYA, İ. UZMAY, R. BURKAN
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) ERZURUM VE ERZİNCAN İLLERİ KADİFE AKARLARI (ACARI:TROMBIDIIDAE) ÜZERİNE SİSTEMATİK ARAŞTIRMALAR / SYSTEMATIC RESEARCHES OVER VELVET MITES IN CITIES OF ERZİNCAN AND ERZURUM Öz   PDF
Sevgi SEVSAY, Muhlis ÖZKAN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2011) Eşikli ve Basamaklı Düşülerde Eşik Geometrisinin Akım Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi / Effect of sill dimension and geometry on stepped chutes with end sill on oxygen transfer efficiency Öz   PDF
Muhammed Cihat TUNA
 
Cilt 31, Sayı 4 (2015) Esnek direkt toplanan / Soft direct summan Öz   PDF
Emin AYGÜN, Akın Osman ATAGÜN, Tuğba CANAYAZ
 
Cilt 30, Sayı 2 (2014) Esnek Dönüşümlerin Uygulamaları/Applications of Soft Mapping Öz   PDF (English)
Hacı AKTAŞ, Kıymet CAKIR
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86C YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI / ANALYTICAL AND ECONOMICAL COMPARISON OF AASHTO-72 AND AASHTO- 86 METHODS IN DESIGNING THE FLEXIBLE PAVEMENTS Öz   PDF
Baha Vural KÖK, Necati KULOĞLU
 
Cilt 28, Sayı 2 (2012) Et tüketimi ve kanser / Meat consumption and cancer Öz   PDF
Lütfiye EKİCİ, Osman SAĞDIÇ, Hasan YETİM
 
Cilt 30, Sayı 1 (2014) Et ve et ürünlerinde baharatların doğal antioksidan ve antimikrobiyel olarak kullanımı/ Using spices as natural antioxidant and antimicrobials in meat and meat products Öz   PDF
Lütfiye EKİCİ, İsmet ÖZTÜRK, Osman SAĞDIÇ, Hasan YETİM
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1988) Etudes des Proprietes Organogenetiques des Tissus de Nicoliana Tabacum L. var "P 19r", en Culture in vitro Öz   PDF (English)
Davut BAŞARAN, Sait YÜCEL, Ahmet ONAY
 
Cilt 11, Sayı 1-2 (1995) Extraction of Dyestuff From Chestnut (Aesculus Hippocastanum L.) and Furdyeing Öz   PDF (English)
Adem ÖNAL
 
Cilt 1, Sayı 2 (1985) Fabrication ot Superconduc ting Wires Ayrıntılar   PDF
Y.S. AYÇİÇEK
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) FARKLI BOTANİK ORİJİNE SAHİP PROPOLİS ÖRNEKLERİNDE BİYOLOJİK OLARAK AKTİF BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ / INVESTIGATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPONENTS IN PROPOLIS SAMPLES FROM DIFFERENT BOTANICAL ORIGIN Öz   PDF
Sibel SİLİCİ
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Farklı geometrilerdeki köprü kenar ayakları etrafındaki hız dağılımının sayısal incelenmesi | Numerical investigation of velocity distribution around bridge abutment with different geometries Öz   PDF
Mustafa DEMİRCİ, Selahattin KOCAMAN, Başak VARLİ
 
Cilt 27, Sayı 2 (2011) Farklı IBA Dozlarının Bazı Turunçgil Anaçlarının Odun Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Etkileri / Effects of different IBA doses on rooting of hardwood cuttings of some citrus rootstocks Öz   PDF
Aydın UZUN, Übeyit SEDAY
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) FARKLI ISIL GÜÇLERDEKİ KAZANLARDA YANMA VE EMİSYON DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATIONS OF COMBUSTION AND EMISSION BEHAVIOUR OF THE BOILERS WITH DIFFERENT POWER Öz   PDF
Mustafa İLBAŞ, İlker YILMAZ
 
Cilt 28, Sayı 1 (2012) Farklı tane sorgum (Sorghum bicolor L.) hat ve çeşitlerinin besleme değerlerinin belirlenmesi / Determination of nutritional values of different grain sorghum (Sorghum bicolor L.) strains and varieties Öz   PDF
Mahmut KAPLAN, Mustafa KIZILŞİMŞEK
 
Toplam 717 ögeden 235 - 260 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>