Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 27, Sayı 2 (2011) ADALI CEP BOŞALTMA OPERASYONLARI İÇİN TAKIM YOLU TÜRETİMİ / Tool path generation for operation of pocket machining with island Öz   PDF
Mustafa GÖKTAŞ, Abdulmecit GÜLDAŞ, Hakan DİLİPAK
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Ag/p-Si Schotrky Diyot Yapısının Bazı Parametrelerinin Tayini Öz   PDF
Necati YALÇIN
 
Cilt 27, Sayı 1 (2011) Agrobacterium tumafaciens aracılığıyla nohut bitkisi (Cicer arietinum L.)’ne gen aktarımı / Agrobacterium tumefaciens mediated transformation in chickpea (Cicer arietinum L.) Öz   PDF
Rıdvan TEMİZGÜL, Mikail AKBULUT
 
Cilt 26, Sayı 4 (2010) AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI VE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL METODUNUN UYGULANMASI / Investigation of surface roughness when machining AISI H13 hot work tool steel and application of statistical process control Öz   PDF
Metin ZEYVELİ
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ/EXPERIMENTAL STUDY OF SURFACE ROUGHNESS FOR MACHINING OF AISI H13 HOT WORK TOOL STEEL Öz   PDF
Metin ZEYVELİ, Halil DEMİR
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) AKADEMİK OFİSLERDE BİR MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / A USER SATISFACTION RESEARCH IN ACADEMIC OFFICES Öz   PDF
Fatma Sanem İNCE, Pınar DİNÇ
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) AKARSU ÜZERİNDEKİ DOĞAL VE İNSAN KAYNAKLI FAALİYETLERİN SUCUL EKOSİSTEME ETKİSİNE BİR ÖRNEK: YANBOLU DERESİ (ARSİN, TRABZON) / AN EXAMPLE OF THE EFFECTS OF NATURAL AND ANTROPOLOGIC ACTIVITIES CARRIED OUT ON RIVERS ON AQUATIC ECOSYSTEM: YANBOLU RIVER (ARSIN, TRABZON) Öz   PDF
Orhan AK, Eyüp Çakmak, Muharrem AKSUNGUR, Yahya ÇAVDAR
 
Cilt 29, Sayı 2 (2013) Akarsularda debinin yapay zekâ yöntemleri ile modellenmesi | Modeling of Discharge in Rivers by Artificial Neural Network Öz   PDF
Ercan GEMİCİ, Mehmet ARDIÇLIOĞLU, Fikret KOCABAŞ
 
Cilt 31, Sayı 4 (2015) Akıllı bir takip sistemi için kullanılan zigbee tabanlı algılayıcı ağın topolojik performans karşılaştırmaları/ Topologic performance comparisons of zigbee based sensor network used for a smart tracking system Öz   PDF
Yasin KOÇ
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (1994) Al/p-Si Schottky Diyot Yapısının Elektiriksel Özellikleri ve Seri Direnç Etkisi Öz   PDF
Ahmet KARAPINAR, Necati YALÇIN
 
Cilt 29, Sayı 2 (2013) Alaşehir (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Bazı Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi / Investigations of Ethnobotanical aspect of Some Geophytes Growing in Alaşehir (Manisa) and Surrounding Area Öz   PDF
Seyid Ahmet SARGIN, Selami SELVİ, Ekrem AKÇİÇEK
 
Cilt 32, Sayı 1 (2016) Albino farelerde dinikanazol toksisitesine karşı üzüm çekirdeği özütünün koruyucu rolünün araştırılması/ Investigation of protective effect of grape seed extract against toxicity in albino mice Öz   PDF
Emine YALÇIN, Betül TAŞLI, Figen ÇIÇEK, Güray DEMIRTAŞ, Kürşad YAPAR, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) ALGAAS/GAAS YAPISI İÇİN 2BEG’NIN MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE ELEKTRON İLETİMİ VE MOBİLİTE HESAPLARI / ELECTRON TRANSPORT AND MOBILITY CALCULATION IN A ALGAAS/GAAS 2DEG BY MONTE CARLO METHOD Öz   PDF (English)
Zeki Yarar, Berrin Özdemir, Metin Özdemir
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) ALİ DAĞI’NDAN (KAYSERİ) KAYDEDİLEN İKİ İLKEL ORİBATİD AKAR: SPHAEROCHTHONIUS SPLENDIDUS (BERLESE, 1904 ) VE EPILOHMANNIA CYLINDRICA (BERLESE, 1904 ) / TWO PRIMITIVE ORIBATID MITES FROM ALI MOUNTAIN (KAYSERI): SPHAEROCHTHONIUS SPLENDIDUS (BERLESE, 1904) AND EPILOHMANNIA CYLINDRICA (BERLESE, 1904 ) Öz   PDF
Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) ALKİL METAKRİLATLARIN GLİSİDİLMETAKRİLAT İLE KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU / SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPOLYMERS OF ALKYL METHACRYLATES WITH GLYCIDYL METHACRYLATE Öz   PDF
Cengiz SOYKAN, Zülfiye İLTER
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) Al-nSi Schottky Diyotlarının İdeal Olmayan I-V, C-V Karakteristikleri ve Arayüzey Hallerinin Enerji Dağılımı Öz   PDF
Abdülmecit TÜRÜT, Mustafa SAĞLAM
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) ALTERNATES TO GOLD RECOVERY BY CYANIDE LEACHING Öz   PDF
Ömer E. KUZUGÜDENLİ, Çetin KANTAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (1985) Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Biyogaz Ayrıntılar   PDF
Nevzat KÜLCÜ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1985) Alternatif Enerji Kaynakları Ayrıntılar   PDF
Mehmet DOĞAN
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (1994) An Algorithm for integer Programing Problems (With Mathematica Coding) Öz   PDF (English)
Mehmet ÇINAR, Mehmet Emin YÜKSEL
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (2000) AN APPLICATION OF DEGREE THEORY II Öz   PDF (English)
İlhan ÖZTÜRK
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) Analysis Of Powder Diffraction Patterns Of Monoclinic Crystals Öz   PDF (English)
İlhan AKSOY
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) Analysis of Valance of Iron by Means of Isomer Shift Using Mössbauer Probe Öz   PDF (English)
Hasan ERDOĞAN, Erdoğan BÜYÜKKASAP
 
Cilt 31, Sayı 1 (2015) Android kötücül yazılım tespit ve koruma sistemleri/ Android malware detection and protection systems Öz   PDF
Abdullah Talha KABAKUŞ, İbrahim Alper DOĞRU, Aydın ÇETİN
 
Cilt 30, Sayı 3 (2014) Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti/Animation Based PLC and Human Machine Interface Module Technical Training Set Öz   PDF
Murat AYAZ, Koray ERHAN, Engin ÖZDEMİR, Yusuf ÇİLLİYÜZ
 
Cilt 29, Sayı 2 (2013) Antalya ili içme ve kullanma suyu ihtiyacı ve bazı önerilera L.) Öz   PDF
Onur ARSLAN, Hasan Hüseyin ÖNDER, Gültekin ÖZDEMİR
 
Toplam 710 ögeden 27 - 52 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>