Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 30, Sayı 3 (2014) Uzaktan eğitime yönelik anlamsal soru cevap sistemi / Semantic question and answer system for distance eucation Öz   PDF
Abdullah Talha KABAKUŞ, Aydın ÇETİN
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Van ili, türkiye, topraklarinda yaşayan bazi Colpoda türleri (Protista: Ciliophora: Colpodea) hakkinda | On the Colpoda species (Protista: Ciliophora: Colpodea) inhabiting in the soils in van province of turkey Öz   PDF
Zehra KAYA, Naciye Gülkız ŞENLER
 
Cilt 29, Sayı 3 (2013) Varyans analizi (ANOVA) yöntemi ile silis dumanı katkılı hafif betonun mekanik özelliklerine deney parametrelerinin etkilerinin belirlenmesi/Determination of the effects of experimental parameters on mechanical properties of lightweight concrete containing silica fume with variance analysis (ANOVA) methods Öz   PDF
Harun TANYILDIZI, Ahmet COŞKUN
 
Cilt 31, Sayı 2 (2015) Weibull dağılımında sansürlü sağ kalım verileri için güven aralığı tahmini/Confidence intervals estimation for survival function in weibull distribution based on censored survival time data Öz   PDF
Kamil ALAKUŞ, Necati Alp ERİLLİ, Yüksel ÖNER
 
Cilt 7, Sayı 2 (1991) Wiessenberg Kamerasında Salınım Fotoğrafları Teknigi ile Hızlı Kristal Yönlendirme Metodu Öz   PDF
Mehmet AKKURT
 
Cilt 7, Sayı 1 (1991) X - Işınları Difraksiyon Yöntemi ile 4 - Benzoil - 5 - Fenil - Tiyofen 2, 3 Dion'un Kristal Yapısının Araştırılması Öz   PDF
Hatice EYNİHAN, Mehmet AKKURT, Hüseyin SOYLU
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1990) X –Işınnları Toz Difaksiyon Metoduu ile Böbrek, Üreter ve Mesane Taşlarının Nitel Analizi Öz   PDF
Mehmet AKKURT, Hüseyin SOYLU
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) X-IŞINI TOZ KIRINIM YÖNTEMİ İLE BİR SERİ ÇİMENTO ÖRNEĞİNİN NİTEL ANALİZ / QUALITATIVE ANALYSIS OF A SERIE OF CEMENT BY X-RAY POWDER DIFFRACTION Öz   PDF
Sema ÖZTÜRK YILDIRIM, Tuğba BULMUŞ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE C20H19O7N BİLEŞİĞİNİN KRİSTAL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF THE CRYSTAL PARAMETERS OF C20H19O7N BY X-RAY DİFFRACTİON METHOD Öz   PDF
Sait YILMAZ, Ayhan GÜLDESTE, Makbule TEZCAN
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) X-Işınları Kırınımıyla Tetra-n-Propil-1,2-Ditiyoksodi-landa 5- Fosfan'ın Kristal Yapısının Araştırılmas Öz   PDF
Sedat AĞAN, Zuhal PAYZE, Mehmet AKKURT, Ömer ERGİN, Hüseyin SOYLU
 
Cilt 30, Sayı 1 (2014) XR4151 gerilim-frekans çevirici tümdevresinin çalışmasının bilgisayar ortamında benzetimi/The simulation of XR4151 voltage-frequency converter integrated circuit operationin computer medium Öz   PDF
Erdem ÖZÜTÜRK
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) YAKIN-HALKALAR İÇİN BİR KUVVETLİ KALITSAL RADİKAL / A STRONGLY HEREDITARY RADICAL FOR NEAR-RINGS Öz   PDF
Emin Aygün, Akın Osman ATAGÜN
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) YAKIN-HALKALARIN FARKLI ASAL-İDEALLERİ VE DİREKT TOPLANANLAR / DIFFERENT PRIME IDEALS OF NEAR-RINGS AND DIRECT SUMMANDS Öz   PDF
Akın Osman ATAGÜN, Emin AYGÜN
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK DOKUMA MAKİNALARINDA TIĞ MEKANİZMALARININ KİNEMATİK ANALİZİ / KINEMATIC ANALYSIS OF SHUTTLE MECHANISMS ON TEXTILE MACHINES USING NEURAL NETWORKS Öz   PDF
Şahin YILDIRIM, Şükrü SU, İbrahim UZMAY
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK CONCORDE UÇAKLARININ KONTROLÜ / CONTROL OF CONCORDE PLANES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Öz   PDF
Şahin YILDIRIM, Selçuk ERKAYA, İbrahim UZMAY
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) YAPAY SİNİR AĞLARININ KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİMDE ÇOK KULLANICILI SEZME İÇİN KULLANILMASI / THE USE OF NEURAL NETWORK TECHNIQUES FOR MULTIUSER DETECTION IN CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS Öz   PDF
Necmi TAŞPINAR, Yalçın IŞIK
 
Cilt 30, Sayı 2 (2014) Yaşlanmanın moleküler temelleri/ Molecular basis of aging Öz   PDF
Muhammed İsmail CAN, Abdullah ASLAN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2010) Yatay bir dairesel silindir etrafındaki akımda maksimum hızın yapay sinir ağları ile tahmini / Estimation of maksimum velocity of flow around a horizontal circular cylinder with artificial neural network Öz   PDF
A. Alper Öner, Murat ÇOBANER, M. Salih KIRKGÖZ, M. Sami AKÖZ
 
Cilt 29, Sayı 1 (2013) Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) genotiplerinde hasat zamanının ot verim ve kalitesine etkisi / Effects of harvest season on forage yield and quality of common vetch genotypes (Vicia sativa L.) Öz   PDF
Mahmut KAPLAN
 
Cilt 30, Sayı 4 (2014) Yeni bir web-tabanlı dinamik portal ve portlet mimarisi/ A novel web-based dynamic portal-portlet architecture Öz   PDF
Mustafa Ulvi, Ahmet Sayar
 
Cilt 33, Sayı 2 (2017) Yeni Nesil Genom Projeleri Öz   PDF
Özlem Gök, Abdullah Aslan, Orhan Erman
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) YENİ PİRROL-2,3-DİON’LARIN BAZI ALKOL, AMİN VE DİAMİNLERLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF SOME ALCOHOLS, AMINES AND DIAMINES WITH NEW PYRROL-2,3-DIONES Öz   PDF
İsmail YILDIRIM, Yunus AKÇAMUR
 
Cilt 31, Sayı 2 (2015) Yeşil çatı çözümlerinin tarihi dokularda geleneksel çatı örtüsü olarak uygulanabilirliği üzerine bir inceleme/ / Research on the applicability of green roof solutions as traditional roofing on historical fabric Öz   PDF
Gonca BÜYÜKMIHÇI, Burcu SALGIN, Aylin ÖZKAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2015) Yetersiz veri ortamında tahminler için örnek bir uygulama: gri tahmin yöntemi / A case study for prediction in inadequate data environment: grey prediction method Öz   PDF
Erkan KÖSE, Haka Soner APLAK, Mehmet KABAK
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI’NIN OPPİOİD ORİBATİD AKARLARI (ACARI: ORIBATIDA) ÜZERİNE SİSTEMATİK ÇALIŞMALARI Öz   PDF
Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ
 
Cilt 33, Sayı 2 (2017) Yozgat İli Şekerpancarı Üretim Alanlarında Saptanan Coccinellidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar Öz   PDF
Papatya TİFTİKCİ
 
Toplam 710 ögeden 677 - 702 arası << < 22 23 24 25 26 27 28 > >>