Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1990) X –Işınnları Toz Difaksiyon Metoduu ile Böbrek, Üreter ve Mesane Taşlarının Nitel Analizi Öz   PDF
Mehmet AKKURT, Hüseyin SOYLU
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) X-IŞINI TOZ KIRINIM YÖNTEMİ İLE BİR SERİ ÇİMENTO ÖRNEĞİNİN NİTEL ANALİZ / QUALITATIVE ANALYSIS OF A SERIE OF CEMENT BY X-RAY POWDER DIFFRACTION Öz   PDF
Sema ÖZTÜRK YILDIRIM, Tuğba BULMUŞ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE C20H19O7N BİLEŞİĞİNİN KRİSTAL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF THE CRYSTAL PARAMETERS OF C20H19O7N BY X-RAY DİFFRACTİON METHOD Öz   PDF
Sait YILMAZ, Ayhan GÜLDESTE, Makbule TEZCAN
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) X-Işınları Kırınımıyla Tetra-n-Propil-1,2-Ditiyoksodi-landa 5- Fosfan'ın Kristal Yapısının Araştırılmas Öz   PDF
Sedat AĞAN, Zuhal PAYZE, Mehmet AKKURT, Ömer ERGİN, Hüseyin SOYLU
 
Cilt 30, Sayı 1 (2014) XR4151 gerilim-frekans çevirici tümdevresinin çalışmasının bilgisayar ortamında benzetimi/The simulation of XR4151 voltage-frequency converter integrated circuit operationin computer medium Öz   PDF
Erdem ÖZÜTÜRK
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) YAKIN-HALKALAR İÇİN BİR KUVVETLİ KALITSAL RADİKAL / A STRONGLY HEREDITARY RADICAL FOR NEAR-RINGS Öz   PDF
Emin Aygün, Akın Osman ATAGÜN
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) YAKIN-HALKALARIN FARKLI ASAL-İDEALLERİ VE DİREKT TOPLANANLAR / DIFFERENT PRIME IDEALS OF NEAR-RINGS AND DIRECT SUMMANDS Öz   PDF
Akın Osman ATAGÜN, Emin AYGÜN
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK DOKUMA MAKİNALARINDA TIĞ MEKANİZMALARININ KİNEMATİK ANALİZİ / KINEMATIC ANALYSIS OF SHUTTLE MECHANISMS ON TEXTILE MACHINES USING NEURAL NETWORKS Öz   PDF
Şahin YILDIRIM, Şükrü SU, İbrahim UZMAY
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK CONCORDE UÇAKLARININ KONTROLÜ / CONTROL OF CONCORDE PLANES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Öz   PDF
Şahin YILDIRIM, Selçuk ERKAYA, İbrahim UZMAY
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) YAPAY SİNİR AĞLARININ KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİMDE ÇOK KULLANICILI SEZME İÇİN KULLANILMASI / THE USE OF NEURAL NETWORK TECHNIQUES FOR MULTIUSER DETECTION IN CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS Öz   PDF
Necmi TAŞPINAR, Yalçın IŞIK
 
Cilt 30, Sayı 2 (2014) Yaşlanmanın moleküler temelleri/ Molecular basis of aging Öz   PDF
Muhammed İsmail CAN, Abdullah ASLAN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2010) Yatay bir dairesel silindir etrafındaki akımda maksimum hızın yapay sinir ağları ile tahmini / Estimation of maksimum velocity of flow around a horizontal circular cylinder with artificial neural network Öz   PDF
A. Alper Öner, Murat ÇOBANER, M. Salih KIRKGÖZ, M. Sami AKÖZ
 
Cilt 29, Sayı 1 (2013) Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) genotiplerinde hasat zamanının ot verim ve kalitesine etkisi / Effects of harvest season on forage yield and quality of common vetch genotypes (Vicia sativa L.) Öz   PDF
Mahmut KAPLAN
 
Cilt 30, Sayı 4 (2014) Yeni bir web-tabanlı dinamik portal ve portlet mimarisi/ A novel web-based dynamic portal-portlet architecture Öz   PDF
Mustafa Ulvi, Ahmet Sayar
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) YENİ PİRROL-2,3-DİON’LARIN BAZI ALKOL, AMİN VE DİAMİNLERLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF SOME ALCOHOLS, AMINES AND DIAMINES WITH NEW PYRROL-2,3-DIONES Öz   PDF
İsmail YILDIRIM, Yunus AKÇAMUR
 
Cilt 31, Sayı 2 (2015) Yeşil çatı çözümlerinin tarihi dokularda geleneksel çatı örtüsü olarak uygulanabilirliği üzerine bir inceleme/ / Research on the applicability of green roof solutions as traditional roofing on historical fabric Öz   PDF
Gonca BÜYÜKMIHÇI, Burcu SALGIN, Aylin ÖZKAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2015) Yetersiz veri ortamında tahminler için örnek bir uygulama: gri tahmin yöntemi / A case study for prediction in inadequate data environment: grey prediction method Öz   PDF
Erkan KÖSE, Haka Soner APLAK, Mehmet KABAK
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI’NIN OPPİOİD ORİBATİD AKARLARI (ACARI: ORIBATIDA) ÜZERİNE SİSTEMATİK ÇALIŞMALARI Öz   PDF
Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ
 
Cilt 32, Sayı 1 (2016) Yozgat şehir merkezinin başlıca kentleşme sorunları ve çözüm önerileri/ Major urbanization problems and solutions of Yozgat city center Öz   PDF
Funda ÇATALBAŞ
 
Cilt 28, Sayı 2 (2012) Yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çeliklerde metalürjik mukavemet artırma mekanizmaları / Metallurgical mechanisms for increasing the strength of high-strength-low-alloy-steels Öz   PDF
Zakir TAŞ
 
Cilt 31, Sayı 2 (2015) Yüksek enerjili mu{+}mu{-} ve pp çarpıştırıcılarında renk sekizlisi müonların çift üretimi / Pair production of color octet muons at high energy mu{+}mu{-} and pp colliders Öz   PDF
Metin KANTAR
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) YUMURTA PARAZİTOİDİ Trichogramma evanescens (HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE)’ İN YAŞAM EVRELERİNİN GAMMA RADYASYONUNA KARŞI DUYARLILIKLARI / GAMMA RADIATION SENSITIVITY OF THE LIFE STAGES OF THE EGG PARASITOID Trichogramma evanescens (HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE) Öz   PDF
Abdurrahman AYVAZ, Salih KARABÖRKLÜ, Aydın Ş. TUNÇBİLEK
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Z80-PIO Kontrolu İçin CPU Dilinden Basic Diline Geçiş Öz   PDF
Hasan Rıza ÖZÇALIK
 
Cilt 28, Sayı 4 (2012) Zeki doküman dili sınıflandırma ve web tabanlı çeviri sistemi/ Intelligent document language classification and web based translation system Öz   PDF
Uraz YAVANOĞLU, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) ZEKİ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ KULLANARAK LİNEER ANTEN DİZİLERİNİN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ DEMET DİYAGRAM SENTEZİ: KOSEKANT DİYAGRAMI ÖRNEĞİ / SHAPED BEAM PATTERN SYNTHESIS OF LINEAR ANTENNA ARRAYS BY USING INTELLIGENT OPTIMIZATION TECHNIQUES: COSECANT PATTERN EXAMPLE Öz   PDF (English)
Ali AKDAĞLI, Kerim GÜNEY
 
Toplam 701 ögeden 677 - 701 arası << < 22 23 24 25 26 27