Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 29, Sayı 2 (2013) Antalya ili içme ve kullanma suyu ihtiyacı ve bazı önerilera L.) Öz   PDF
Onur ARSLAN, Hasan Hüseyin ÖNDER, Gültekin ÖZDEMİR
 
Cilt 31, Sayı 3 (2015) Antibiyotikler ve kullanım alanları/ Antibiotics and usage areas Öz   PDF
Murat TOPAL, Gülşad USLU ŞENEL, E.Işıl ARSLAN TOPAL, Erdal ÖBEK
 
Cilt 29, Sayı 2 (2013) Antibiyotiklerin tespiti ve arıtılması / Determination and treatment of antibiotics Öz   PDF
Murat TOPAL, Gülşad USLU, E.Işıl ARSLAN TOPAL, Erdal ÖBEK
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) AR SİSTEM MODELLEMEDE KULLANILAN ADAPTİF VE YAPAY ZEKA METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF ADAPTIVE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES ON AR SYSTEM MODELLING Öz   PDF
Şaban ÖZER, Şeref SAĞIROĞLU, Ahmet KAPLAN
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ / EFFECT OF TEMPERATURE ON ACTIVATED SLUDGE SETTLEABILITY IN SEQUENCING BATCH REACTOR Öz   PDF
Engin GÜRTEKİN
 
Cilt 7, Sayı 1 (1991) Ardışık kod Çözme Algoritmasını ve Kod Birleştirme Tekniğini Kullanan 1.Türden Karma Arq Sistemlerinin Başarım Analizi Öz   PDF
Necmi TAŞPINAR
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (2000) ARMA SISTEM MODELLEMESI IÇIN PORLA METODU. Öz   PDF
Şaban ÖZER, Hasan MAKAS
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) ARM’LERİN ENDÜKTANS DEĞİŞİMLERİNİN NEFCLASS TABANLI MODELLENMESİ / NEFCLASS BASED MODELING OF INDUCTANCE VARIATION OF SRM Öz   PDF (English)
M.Ali AKCAYOL
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) ARTİFİCİAL RADYAL ESASLI YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK BİR SAVAŞ UÇAĞININ İNİŞ TAKIMI TİTREŞİM ANALİZİ / VIBRATION ANALYSIS OF A WAR AIRCRAFT LANDING GEAR USING RADIAL BASIS NEURAL NETWORK Öz   PDF
Şahin YILDIRIM, Hamdi TAPLAK, İbrahim UZMAY
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) ASFALT ENDÜSTRİSİ ÇEVRE KANUNU İLİŞKİSİ / RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW AND ASPHALT INDUSTRY Öz   PDF
Hakan CEYLAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) Asfaltit, Taş Kömürü, Linylt ve Ekstraktlarının Kızıl Ötesi Spektrumları Öz   PDF
Dursun PEHLİVAN, İbrahim PEKER
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1997) ASTRAGALUS TROJANUS STEV.ENDEMIK TURUNUN MORFOLOJISI ANATOMISI VE EKOLOJISI ÜZERINDE GÖZLEMLER Öz   PDF
İsmet UYSAL
 
Cilt 29, Sayı 1 (2013) Atık Taşıt Lastiklerinin Parçalanması ve Lastik Tozunun Karakterizasyonu / Grinding of Waste Tires and Characterization of Tire Powder Öz   PDF
Fazliye KARABÖRK, Ahmet AKDEMİR
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) Atmosferde Gamma Işınlarının Tesir Kesitlerinin Enerjisiyle Değişimi Öz   PDF
Gökay KAYNAK
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (2000) ATMOSFERDEKI AĞIR METALLERİN TUTULMASINDA BİTKİ TÜYLERİNİN ROLÜ VE AĞIR METAL DAĞILIMINDA RÜZGARIN ETKISI. Öz   PDF
Ahmet AKSOY, Fatih Duman, Dilek DEMİREZEN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2017) Aygörmez Sıradağları (Kayseri-Tomarza) Kızılören-Güzelsu-Turanlı Köyleri Arasının Florası Öz   PDF
ayhan turan
 
Cilt 30, Sayı 4 (2014) Aynı Boyutlu Tutarlı Sistemlerin Sistem İmzası ile Karşılaştırılması/ Comparing coherent systems of same sizes via system signature Öz   PDF
Yunus BULUT, Hikmet YAMAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (1986) Ayrıklaştlrma Yöntemlerinin Salınım ve Karşılaştırma Teoremlerinde Kullanımı Üzerine Ayrıntılar   PDF
H. AKÇA
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1993) Ayrılma Aksiyonları Öz   PDF
Mehmet BARAN
 
Cilt 26, Sayı 4 (2010) A’WOT ANALİZİ-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMASI / A’WOT analysis-application on department of Industrial Engineering of Erciyes University Öz   PDF
Feyza GÜRBÜZ
 
Cilt 32, Sayı 1 (2016) Bağışıklık sisteminin holling 2-tipi yanıtıyla, patojen ve konakçı arasındaki dinamikler/ The dynamics between pathogen and host with Holling type 2 response of immune system Öz   PDF
Bahatdin Daşbaşı, İlhan Öztürk
 
Cilt 33, Sayı 1 (2017) Bakteriyel Biyofilmler ve Konakçı Savunma Sistemi ile Etkileşimleri Öz   PDF
Nefise Akçelik, Mustafa Akçelik
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) BAKTERİYOSİNLER: ALTERNATİF GIDA KORUYUCULARI / BACTERIOCINS: ALTERNATIVE FOOD PRESERVATIVES Öz   PDF
Nefise AKKOÇ, Pınar ŞANLIBABA, Mustafa AKÇELİK
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) BALIKLARDA KAN GLUKOZUNU ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER / MAIN FACTORS AFFECTING BLOOD GLUCOSE LEVEL IN FISH Öz   PDF
Ekrem Şanver ÇELİK, Ayhan ASLAN, Mustafa ALPARSLAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1986) Banach Uzaylarında Sınırsız Dönüşümler ve Ağ Toplanabilirlik Ayrıntılar   PDF
H. ÇAKALLI
 
Cilt 31, Sayı 1 (2015) Baz istasyonlarının matematiksel olarak güç tüketim fonksiyonunun belirlenmesi ve enerji tüketiminin kestirilmesi / Determinaion of power consumption functions as mathematical and estimation of energy consumption in base stations Öz   PDF
Haluk GÖRGÜN, Mert SEVİL, Mustafa ERCAN
 
Toplam 717 ögeden 53 - 78 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>