Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) BAZI BALIK TÜRLERİ İÇİN KAN PROTEİN VE LİPİDLERİNİN STANDARDİZASYONU / STANDARDISATION OF BLOOD PROTEINS AND LIPIDS FOR SOME FISH SPECIES Öz   PDF
Ekrem Şanver ÇELİK, Sabri BİLGİN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2003) BAZI BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERLE MUAMELE EDİLEN ADİ DUGLAS (PSEUDOTSUGA MENZİESİİ (MİRB.) FRANCO) ODUNUNDA DARALMA MİKTARLARI / BAZI BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERLE MUAMELE EDİLEN ADİ DUGLAS (PSEUDOTSUGA MENZİESİİ (MİRB.) FRANCO) ODUNUNDA DARALMA MİKTARLARI Öz   PDF
Ergün BAYSAL
 
Cilt 27, Sayı 3 (2011) BAZI İNCİ ÖRNEKLERİNİN X-IŞINLARI TOZ KIRINIM YÖNTEMİ İLE NİTEL ANALİZİ / Qualitative analysis of some pearl samples by X-ray powder diffraction method Öz   PDF
Gökçen SATILMIŞOĞLU, Zeliha BAKTIR, Zeliha BAKTIR, Mehmet AKKURT, Mehmet AKKURT
 
Cilt 27, Sayı 3 (2011) Bazı incir Çeşitlerinin gamma ışınlarına duyarlılığı / Gamma radiation sensitivity of five fig (Ficus carica L.) cultivars Öz   PDF
Mesut OZEN, Osman GÜLSEN, Hilmi KOCATAS, Ferit ÇOBANOGLU, Birgul ERTAN, Aytekin BELGE
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1996) BAZI KAPLICA, IÇMECEVE IÇME SULARINDA LİTYUMUN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESININ EMISYON MODUNDA TAYINI Öz   PDF
Ibrahim Narin, Mustafa Soylak, Mehmet DOĞAN
 
Cilt 28, Sayı 2 (2012) Bazı katyonların, silikatların (feldspat ve kuvars) yüzey özelliklerine etkisi / Effects of some cations to the surface properties of silicates (feldspar and quartz) Öz   PDF
Selçuk ÖZGEN, Emin Cafer ÇİLEK
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) BAZI KONİKLERİN İNVERSİVE YAY UZUNLUKLARI Öz   PDF
Mehmet ÖZDEMİR, Nural YÜKSEL
 
Cilt 1, Sayı 2 (1985) Bazi Organik Bilegiklerin SeO2 ile Oksidasyonları Ayrıntılar   PDF
M. KEPEZ
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (2000) BAZI SOLANACEAE TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BAKIRIN ETKILERI Öz   PDF
Ercan ÇATAK, Güler ÇOLAK, Süleyman TOKUR, Orhan BİLGİÇ
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI / PURCHASING POLICIES WITH ROLLING HORIZON UNDER UNCERTAIN PRICE AND DEMAND CONDITIONS Öz   PDF
Ercan ŞENYİĞİT
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) BENZETİLMİŞ TAVLAMA ALGORİTMASI KULLANARAK YÜKSEK DERECEDEN IIR FİLTRELERİN TASARLANMASI / DESIGN OF THE HIGH ORDER IIR FILTERS USING SIMULATED ANNEALING ALGORITHM Öz   PDF
Adem KALINLI, Nurhan KARABOĞA
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ / INFLUENCE OF USING GASOLINE+LPG ON THE PERFORMANCE AND EMISSIONS OF A GASOLINE ENGINE Öz   PDF
Cenk SAYIN, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) BERKİTMELİ İZOTROPİK İNCE PLAKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE STABİLİTE ANALİZİ / STABILITY ANALYSIS OF STIFFENED ISOTROPIC THIN PLATES USING FINITE ELEMENT METHOD Öz   PDF
Yunus Onur YILDIZ, Ezgi GÜNAY
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) BETONARME BİNALARIN DEPREM SONRASI ACİL HASAR DEĞERLENDİRMELERİ / POST-EARTHQUAKE EMERGENCY DAMAGE ASSESMENTS OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS Öz   PDF
İsa YÜKSEL
 
Cilt 32, Sayı 2 (2016) Beyaz Çimentolu Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
ilknur Bekem Kara, Cuma Kara
 
Cilt 30, Sayı 1 (2014) Beyaz mahlep (Prunus mahaleb L.) çekirdeğinin bazı karakteristik özelliklerinin ve çekirdek yağının yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi/Identification of some characteristic features of white mahaleb (Prunus mahaleb L.) kernel and fatty acid composition of kernel oil Öz   PDF
Rasim Alper ORAL
 
Cilt 28, Sayı 1 (2012) (Bi2O3)1-x-y(Dy2O3)x(Ho2O3)y üçlü sistemin elektriksel, yapı ve termal kararlılık özelliklerinin incelenmesi / Investigation of electrical, structural and thermal stability properties of (Bi2O3)1-x-y(Dy2O3)x(Ho2O3)y ternary system Öz   PDF
Semra DURMUŞ, Mehmet ARI
 
Cilt 11, Sayı 1-2 (1995) Bilgisayar Denetimli Güç Kaynağı Öz   PDF
Şaban ÖZER, İbrahim SEFA
 
Cilt 7, Sayı 2 (1991) Bilgisayar Kontrollu Kalorimetrik Oda Verimlilik Testi Öz   PDF
Hüseyin YAPICI, Ahmet KEKEÇ, Ertuğrul BALTACIOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE YAPILAN SALDIRILAR VE TÜRLERİ: BİR İNCELEME / ATTACKS AGAINST COMPUTER SYSTEMS AND THEIR TYPES: A REVIEW STUDY Öz   PDF
Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) BİR ENDÜSTRİYEL İŞLETMEDE ELEKTRİK ENERJİSİNİN İZLENMESİ / OBSERVATION OF ELECTRIC ENERGY AT AN INDUSTRIAL PLANT Öz   PDF
Ramazan BAYINDIR, Şevki DEMİRBAŞ, Aşkın BEKTAŞ, İlhami ÇOLAK
 
Cilt 26, Sayı 3 (2010) Bir Homojen Sınır-Değer Probleminin İç Kompaktlığı Üzerine / On an Interior Compactness of One Homogeneous Boundary Value Problem Öz   PDF (English)
S. S. MİRZOEV, L. A. RUSTAMOVA
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Bir Kısmi Diferansiyel Denklem Sınıfının Çözümleri İçin Bazı Temsil Formiilleri Öz   PDF
Mehmet ÇAĞLIYAN
 
Cilt 29, Sayı 3 (2013) Bir tekstil sanayi sevkiyat bölümünde R’WOT analizi uygulaması /Application of R’WOT analysis on the trasportation department of a textile firm Öz   PDF
Feyza GÜRBÜZ, Emrah ÖZTÜRK
 
Cilt 32, Sayı 3 (2016) Bir Yerleşke Peyzaj Tasarımı: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Öz   PDF
Banu KARAŞAH, Derya SARI, Yasin Kültiğin YAMAN
 
Cilt 27, Sayı 2 (2011) Bitkilerde krom toksisitesi ve hücresel cevaplar / Chromium toxicity and cellular responses in plants Öz   PDF
Mustafa YILDIZ, Hakan TERZİ, Behiye URUŞAK
 
Toplam 710 ögeden 79 - 104 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>