Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) BİTKİLERİN YÜKSEK SICAKLIK STRESİNE TOLERANSININ HÜCRE CANLILIĞI VE FOTOSENTETİK PİGMENTASYON TESTLERİ İLE BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF TOLERANCE TO HIGH TEMPERATURE STRESS OF PLANTS WITH CELL VIABILITY AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENTATION TESTS Öz   PDF
Mustafa YILDIZ, Hakan TERZİ
 
Cilt 26, Sayı 4 (2010) Bitkisel ürünlerin ve gıdaların antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler / The assays used for assessing antioxidant capacities of herbal products and foods Öz   PDF
Sevil ALBAYRAK, Osman SAĞDIÇ, Ahmet AKSOY
 
Cilt 29, Sayı 3 (2013) Bitlis ili’nin depremselliği/ Seismicity of Bitlis city Öz   PDF
Ercan IŞIK
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN YAŞLANDIRILMASINDA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF TEST METHODS FOR AGEING OF BITUMINOUS BINDERS Öz   PDF
Perviz AHMEDZADE, Mesude YILMAZ, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 27, Sayı 3 (2011) BİYOBOZUNUR VE ANTİ-KANSOREJEN KİTOSAN / BENZALDEHİT MODİFİKASYONU VE NANOKOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI / Biodegradable and anti-carcinogenic chitosan/benzaldehyde modification and preparation of its nanocomposite Öz   PDF
Mehmet ÇABUK, Mustafa YAVUZ, Jan HLAVÁC
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (2007) BİYOLOJİK ARITIM SİSTEMLERİ İÇİN SOLUNUM TESTLERİ / RESPIROMETRIC TESTS FOR BIOLOGICAL TREATMENT SYSTEMS Öz   PDF
Nevim GENÇ
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) BİYOSÜRFEKTANLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE UYGULAMA ALANLARI / BIOSURFACTANTS OF ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND POTENTIAL APPLICATION Öz   PDF
Mustafa KAHYAOĞLU
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) BOKSİTLERDEN ALÜMİNA ÜRETİM SÜRECİNDE YER ALAN BUHARLAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEKNOLOJİK ESASLARI / TECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF EVAPORATION MANAGEMENT IN ALUMINA PRODUCTION FROM BAUXITE Öz   PDF
Sami ŞAHİN
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1997) BOLLOTA NLGRA L.SUHSP. ANATOLICA DAVIS ENDEMIK TAKSONUNUN MORFOLOJISI, ANATOMISI VE EKOLOJISI UZERINDE ARAŞTIRMALAR Öz   PDF
İsmet UYSAL
 
Cilt 28, Sayı 5 (2012) Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi / Numerical investigation of natural convection heat transfer of nanofluids ın a square enclosure Öz   PDF
Engin AKÇAOĞLU, Müslüm ARICI, Elif Büyük ÖĞÜT
 
Cilt 30, Sayı 1 (2014) Bölümleyici kümeleme algoritmalarının farklı veri yoğunluklarında karşılaştırılması/ Comparison of partitioning-based clustering algorithms on differently distributed data Öz   PDF
Hüssein Ridha Ali ALZAND, Hacer KARACAN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2003) BORLU BİLEŞİKLER VE DOĞAL SEPİ MADDELERİYLE EMPRENYE EDİLEN SARIÇAM ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ / FIRE PROPERTIES OF SCOTS PINE IMPREGNATED WITH BORATES AND NATURAL EXTRACTIVES Öz   PDF
Ergün BAYSAL
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) BORLU BİLEŞİKLER VE SU İTİCİ MADDELERİN CENNET AĞACI ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ / PHYSICAL PROPERTIES OF HEAVEN WOOD TREATED WITH BORATES AND WATER REPELLENTS Öz   PDF
Ergün BAYSAL, Hüseyin PEKER, Mehmet ÇOLAK
 
Cilt 2, Sayı 1 (1986) Boyarmadde Kimyasında Yeni Gelişmeler Ayrıntılar   PDF
Y. AKÇAMUR
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI/MACHINING ERRORS AND COMPENSATION STRATEGIES IN CNC TURNING: A REVIEW STUDY Öz   PDF
Eyyüp Sabri TOPAL, Can ÇOĞUN
 
Cilt 26, Sayı 4 (2010) Buğdayda Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Yabancı Otlara Etkisi / The Effects of Different Sowing Time and Seeding Rates on Weeds in Wheat Öz   PDF
Sancar BULUT, İrfan ÇORUH, Hüseyin ZENGİN, Ali ÖZTÜRK
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1997) BURDUR GÖLÜI SU KUŞLARININ BIYOEKOLOJISI Öz   PDF
Mehmet Ali TABUR, Yusuf AYVAZ
 
Cilt 32, Sayı 2 (2016) Burdur İl Merkezinin Depremselliğinin Araştırılması Öz   PDF
Mehmet Uğur YILMAZOĞLU
 
Cilt 28, Sayı 2 (2012) Burulma düzensizliğinin çok katlı sürekli tablalı kirişsiz ve kirişli döşemeli yapılara etkisinin incelenmes / Investigation of torsional irregularity at multi story buildings with flat slab with continuous drop panel and beam slab Öz   PDF
Sibel SAĞLIYAN, Burak YÖN, Erkut SAYIN
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1997) BUYUK MENDERES KAYNAK BÖLGESININ MINERAL OZELLIKLERI VE KAYNAK SULARININ ANALİZİ Öz   PDF
Ramazan TEZCAN
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) C12H11O2P’NİN X-IŞINI VE YARI-DENEYSEL(AM1) HESAPLAMASI / X-RAY AND SEMIEMPIRICAL (AM1) CALCULATION OF C12H11O2P Öz   PDF (English)
Sema Öztürk, Mehmet Akkurt
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1988) C-164 Transall - Nakliye Uçağındaki Elektrifikasyon Hataları Öz   PDF
Bekir Sami YILBAŞ, Mustafa ALÇI, Mehmet ALNUNER
 
Cilt 31, Sayı 3 (2015) Cadion ile birlikte çöktürmeden sonra Fe, Cr, Pb eser elementlerinin atomik absorpsiyon spektrometresiyle tayini/ Detection of Fe, Cr, Pb trace elements by atomic absorption spectrometry after coprecipitation with cadion Öz   PDF
İshak Afşin KARİPER
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) CALCULATION OF DIRECTIVITY FOR THE E-PLANE AND H-PLANE SECTORAL HORN ANTENNAS WITH THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Öz   PDF (English)
Kerim GÜNEY, Mehmet ERLER, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (1986) Calculation of Soild Llquid Surface Energy for Pure Materials and Blnary Alloys Ayrıntılar   PDF
M. GÜNDÜZ
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) ÇAMURLARIN TERMAL ŞARTLANDIRILMASI / THERMAL CONDITIONING OF SLUDGES Öz   PDF (English)
Murat TOPAL, E.Işıl ARSLAN
 
Toplam 710 ögeden 105 - 130 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>