Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) ÇAMURLARIN TERMAL ŞARTLANDIRILMASI / THERMAL CONDITIONING OF SLUDGES Öz   PDF (English)
Murat TOPAL, E.Işıl ARSLAN
 
Cilt 31, Sayı 2 (2015) Çanakkale valiliği hükümet konağı peyzaj tasarım çalışması/ Çanakkale governor's office of government house landscape design study Öz   PDF
Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (1998) CAPACITY DESIGN OF BRIDGE PIERS CONSIDERING FOUNDATION INTERACTION Öz   PDF (English)
Mehmet Emin TUNA
 
Cilt 26, Sayı 1 (2010) Çaprazlı çelik çerçevelerin sismik performansı üzerine bazı değerlendirmeler / Some assessments on seismic performance of braced steel frames Öz   PDF
Zeki AY, İlyas Devran ÇELİK, Nurettin Alpay KIMILLI
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) ÇAT ORMANLARI’NDAN (GEMEREK, SİVAS) BAZI LİKEN KAYITLAR / SOME LICHEN RECORDS FROM ÇAT FORESTS (GEMEREK, SIVAS) Öz   PDF (English)
Mehmet Gökhan HALICI
 
Cilt 29, Sayı 1 (2013) Çekme gerilmesi etkisindeki millerin çentik faktörünün yapay sinir ağları ile belirlenmesi / Notch sensitivity factor determination with artificial neural network for shafts under the tension stress Öz   PDF
Erdal KÖKSAL, Murat Tolga ÖZKAN, Cengiz ELDEM
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) ÇELİK LİF KATKILI VE KATKISIZ BETONARME KİRİŞLERİN BASİT EĞİLME VE PATLAMA YÜKLEMESİ İLE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF REINFORCED CONCRETE AND STEEL-FIBER REINFORCED CONCRETE BEAMS UNDER SIMPLE BENDING SUBJECTED TO BLAST LOADING Öz   PDF
Fatih ALTUN, Canan YILMAZ, Adem DURMUŞ, Kamuran ARI
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF STRUCTURAL RETROFIT METHODOLOGIES FOR STEEL STRUCTURES USING NONLINEAR ANALYSES Öz   PDF
Armağan KORKMAZ, Zeki AY, Ömer UYSAL
 
Cilt 26, Sayı 4 (2010) Çemen (Trigonella foenum graecum L.) ve Genel Özellikleri / Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) and General Characteris Öz   PDF
Erman BEYZİ, Ali İrfan İLBAŞ, Bilal GÜRBÜZ
 
Cilt 30, Sayı 4 (2014) Çerçeveye Yapılan Ankraj Aralığının, Bölme Duvarlı Çerçeve Güçlendirmesine Etkisi Öz   PDF
Hidayet Özdemir
 
Cilt 32, Sayı 1 (2016) Çerezlik kabak tohumlarında bazı ön uygulamaların çimlenme üzerine etkileri / Effects of some pretreatments on germination of pumpkin seed Öz   PDF
Gülçin COŞKUN, Osman GÜLŞEN, Mustafa DEMİRKAYA
 
Cilt 7, Sayı 1 (1991) Certain Matrix Transformations Into Almost Bounded Sequence Squence Öz   PDF (English)
İhsan SOLAK
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) ÇEŞİTLİ EMPRENYE MADDELERİ İLE MUAMELE EDİLEN SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) ODUNUNDA RETENSİYON VE HİGROSKOPİSİTE MİKTARLARI / RETENTION and HYGROSCOPICITY LEVELS OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) TREATED with SOME IMPREGNATION CHEMICALS Öz   PDF
Ergün BAYSAL, Hüseyin PEKER, Mehmet ÇOLAK
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Çevresel risk ve sigorta | Envıronmental rısk and ınsurance Öz   PDF
Nevim GENÇ
 
Cilt 31, Sayı 3 (2015) CFRP ile güçlendirilmiş betonarme kolonların basınç dayanımının çoklu regresyon modelleriyle tahmini / Prediction of confined compressive stress in RC columns strengthened with CFRP using multiple regression modelling approach Öz   PDF
Selim MURTAZAOĞLU, Kaan YETİLMEZSOY, Bilge DORAN
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Chlorination of Some Naphthalene Compounds By Cupric Chloride Öz   PDF (English)
Kadir AKSOY
 
Cilt 30, Sayı 3 (2014) Çift camlı pencerede ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi / Numerical modeling of double pane window Öz   PDF
Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNALAN
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) ÇİFT YANLI YENİ BİR LİNEER ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORUN ANALİZİ / ANALYSIS OF A NEW DOUBLE-SIDED LINEAR SWITCHED RELUCTANCE MOTOR Öz   PDF (English)
Ferhat DALDABAN, Nurettin USTKOYUNCU
 
Cilt 27, Sayı 4 (2011) Çimento harçlarinda ikame malzemesi olarak zeolit ve silis dumani kullanimi / Use of zeolite and silica fume as replacement materials in cement mortars Öz   PDF
Cahit BİLİM
 
Cilt 28, Sayı 5 (2012) Civan Perçemi (Achillie millefolium L.) Bitkisinden Elde Edilen Boyarmadde ile Yünlü Kumaşların Boyanması ve Spektrofotometrik Analizi / Dyeing of Wool Fabrics with Dyes Obtained from Plant Yarrow and Spectrophotometric Analysis Öz   PDF
Hüseyin GÖKTEPE, Hüseyin BENLİ, Volkan İLTAŞ
 
Cilt 28, Sayı 4 (2012) Çocuk Oyun Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Uşak Kenti Kemalöz Mahallesi Örneği/ A Study on the Competence of Children's Playgrounds: An Example of Uşak City Kemaloz District Öz   PDF
Nurhan KOÇAN
 
Cilt 33, Sayı 1 (2017) CODESYS Tabanlı Hareket Kontrolcü ile Kol Profili Otomasyon Sisteminin Tasarlanması Öz   PDF
Mehmet Bahadır Çetinkaya, Erdi Yıldız
 
Cilt 31, Sayı 4 (2015) Çok boyutlu ölçekleme analizi ile hayvancılık açısından Türkiye’de illerin sınıflandırılması / Classification of provinces in Turkey in terms of livestock by multidimensional scaling analysis Öz   PDF
Şenol ÇELİK
 
Cilt 30, Sayı 5 (2014) Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama / Supplier selection based on multi-criteria decision making approaches: an ımplementation in electronics sector Öz   PDF
Murat ARIKAN, Berat GÖKBEK
 
Cilt 33, Sayı 1 (2017) Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme Öz   PDF
Cenker Biçer, Levent Özbek
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Comparative study on solid core photonic crystals fibers dispersion for fixed hole diameter and for fixed pitch length Öz   PDF (English)
Halime DEMİR, Sedat ÖZSOY
 
Toplam 717 ögeden 131 - 156 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>