Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (1986) Convergence of Certain Cosine Sums In The Metrlc Space L Ayrıntılar   PDF
H. BOR
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1988) Dairesel Mikroşerit Halka Antenin Giriş Empedansı Öz   PDF
Adnan GÖRÜR
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (1998) (D,D) VE (D,T) FÜZYON NNTRONLARINA MARUZ KALAN TORYUM VE FLİBE KARIŞIMLARININ SONSUZ ORTAM DEGERLERININ HESAPLANMASI Öz   PDF
Hüseyin YAPICI, null ÖZCEYHAN
 
Cilt 32, Sayı 1 (2016) ddosdaps4web: Web'e Yönelik DDoS Tespit ve Koruma Yöntemi / ddosdaps4web: DDoS Detection And Protection System For Web Öz   PDF
Abdullah Talha Karakuş, Resul Kara
 
Cilt 7, Sayı 1 (1991) Dedektörü Gören ve Numuneden Gelen Radyasyona Kalimatör Kalınlınlığının Etkisi Öz   PDF
Erdogan BÜYÜKKASAP, Hasan ERDOĞAN, Yusuf ŞAHİN
 
Cilt 26, Sayı 2 (2010) Defpos ile ζ oph hıı bölgesinden Hα ölçümleri / Hα measurements toward ζ oph hii region with defpos Öz   PDF
Muhittin ŞAHAN, Nazım AKSAKER, İlhami YEĞİNGİL
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) DEĞİŞİK AKTİVATÖR MADDELERİN VE ÖRTÜ MATERYALLERİNİN AGARİCUS BİSPORUS KÜLTİVASYONUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLME OLANAKLARI / POSSIBILITIES MAKING USE OF DIFFERENT ACTIVATOR AND CASING MATERIALS FOR CULTIVATION OF AGARICUS BISPORUS Öz   PDF
Ergün BAYSAL
 
Cilt 30, Sayı 5 (2014) Değişken Kesitli Hiperstatik Çerçeve / Solution of undeterminate frame system with variable section using castigliano’s theorem and mathematica Öz   PDF
Cengiz Duran ATİŞ, Müslüm KILINÇ
 
Cilt 27, Sayı 4 (2011) Delme işlemlerinde kesme parametrelerinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu / The optimization of cutting of parameters in drilling processes by Taguchi method Öz   PDF
Güven MERAL, Murat SARIKAYA, Hakan DİLİPAK
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) DENEYSEL BİYOMEKANİK UYGULAMALARIN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / AN EXPERIMENTAL STUDY OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC METHODS AND ITS EVALUATION ON THE IN VITRO ARTHROPLASTY MODELS Öz   PDF
Ayhan GÖKTEPE, Engin KOCAMAN, Ferruh YILDIZ, Uğur YENSEL
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1996) DENIZ SUYUNDAKI KADMIYUM, KOBALT, BAKIR,MANGAN VE NIKELIN MAGNEZYUM HIDROKSITLE BIRLIKTE CÖKTÜRÜLDÜKTEN SONRA GFAAS ILE TAYINLERI Öz   PDF
Sibel SARAÇOĞLU, Şerife TOKALIOĞLU, Latif ELÇİ
 
Cilt 26, Sayı 3 (2010) Deniz yosunu (Ascophyllum nodosum) ekstraktı uygulamalarının biber ve soğan tohumlarının canlılığı ve gücüne etkileri / Effects of Seaweed (Ascophyllum nodosum) extract application on viability and vigour of pepper and onion seeds Öz   PDF
Mustafa DEMİRKAYA
 
Cilt 32, Sayı 3 (2016) Deniz Yosunu (Ascophyllum nodosum) Ekstraktı ve Polietilenglikol ile Ozmotik Koşullandırma Uygulamalarının Biber Tohumlarının Canlılığı ve Ortalama Çimlenme Süresi Üzerine Etkileri Öz   PDF
Mustafa Demirkaya
 
Cilt 26, Sayı 1 (2010) Depolanmış Ürünlerde Zararlı Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in Etkinliğinin Belirlenmesi / Determination of Parasitoid performance of Trichogramma evanescens Westwood (Lepidoptera: Trichogrammatidae) on Stored product moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Öz   PDF
Sevcan ÖZTEMİZ
 
Cilt 26, Sayı 1 (2010) Depreme dayanıklı tasarım için Türkiye’de yığma yapıların yeniden canlandırılması / Revival of masonry buildings in turkey for earthquake resistant design Öz   PDF (English)
Saadet TOKER, Aslı Er AKAN, Semra Arslan SELÇUK
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1993) Derivation in the Group Rlng Öz   PDF (English)
Arif DANE
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Determination Of Trace Elements In Coastal Waters By X-Ray Fluorescence Technoque Öz   PDF (English)
Shamin A. Roof, Norah A.R Al-Sunghayiar
 
Cilt 27, Sayı 1 (2011) Diferansiyel fark denklemlerinin Laguerre sıralama yöntemi ile nümerik çözümleri / Numerical solution of differential difference equations by Laguerre collocation method Öz   PDF (English)
Burcu GÜRBÜZ, Mustafa GÜLSU, Mehmet SEZER
 
Cilt 29, Sayı 1 (2013) Diferansiyel gelişim algoritmasının yasak işletim bölgeli ekonomik güç dağıtım problemine uygulanması/ The application of differential evolution algorithm for the economic power dispatch with prohibited operating zone Öz   PDF
Serdar ÖZYÖN, Celal YAŞAR, Hasan TEMURTAŞ, Gıyasettin ÖZCAN
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (2000) DIFERENSIYEL DENKLEMLERIN CÖZÜMÜNDE GALERKIN YÖNTEMI. Öz   PDF
Ali ÖZDEŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (1991) Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Verimi Üzerinde Dieleklrik Tabanın Etkisi. Öz   PDF
Kerim GÜNEY, Necmi TAŞPINAR, Şaban ERGÜN
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) Dikdörtgen Mikroşerit Antenler için Belirsizlik Analizi Öz   PDF
Kerim GÜNEY
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ / PILOT TONE BASED SYCHRONIZATION TECHNIQUE IN ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING SYSTEMS Öz   PDF
M. Nuri SEYMAN, Necmi TAŞPINAR
 
Cilt 26, Sayı 2 (2010) DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması / An investigation into the machinability of DIN 1.2344 hot work tool steel with circular saw blades Öz   PDF
Hasan Basri ULAŞ, Fürğan MİHMAT, Halil DEMİR
 
Cilt 24, Sayı 1-2 (2008) DİŞLİ KUTULARINDA PARAMETRELERİN HACİM VE MUKAVEMETE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATION OF PARAMETERS EFFECTS TO VOLUME AND STRENGTH IN GEARBOXES Öz   PDF
Metin ZEYVELİ, Hamit SARUHAN, Cevdet GÖLOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (1991) Dissolition Kinetics of Magnesite ore With Sulfuric Acid Solutions Öz   PDF (English)
Ahmet EKMEKYAPAR, M.Muhtar KOCAKERİM, Sabri ÇOLAK, Asım KÜNKÜL
 
Toplam 710 ögeden 157 - 182 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>