Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) DİYARBAKIR’DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ / MICROBIOLOGICAL QUALITY OF ‘’COKELEK’’ CHEESES AS A FRESH CONSUMING IN DİYARBAKIR Öz   PDF
Ayşe Nilay ÖNGANER, Sevda KIRBAĞ
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1990) Diziler ve Yönelticiliklerinin Düzenlenmesi Öz   PDF
Şaban ERGÜN, Necmi TAŞPINAR, Kerim GÜNEY
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Doğal gaz ve petrol sistemlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının analizi: 1990– 2010 | Analysis of methane emissions from natural gas and oil systems: 1990-2010 Öz   PDF
Gökhan AYDIN, İzzet KARAKURT, Kerim AYDINER
 
Cilt 30, Sayı 5 (2014) Doğal ısıtma soğutma sistemleri tasarımında borlu karışımların kullanılması / Natural heating and cooling systems design using boron mixtureor Öz   PDF
Nurettin ÇEK
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) DOĞRUSAL ANTEN DİZİLERİNDE OPTİMUM DEMET ŞEKİLLENDİRME AMACIYLA KARINCA KOLONİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASININ KULLANILMASI Öz   PDF
Nuthan KARABOĞA, Kerim GÜNEY, Ali AKDAĞLI, Derviş KARABOĞA
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1992) Dogrusal Degişen Fark Transformatörlerinin (LVDT) Çalışma Prensipleri, Özellikleri ve Uygulamaları Öz   PDF
Mustafa ALÇI, Kenan DANIŞMAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2015) Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi / The effects of motor control performace of hpm parameter ın the lınear permanent magnet synchronous motors Öz   PDF
Özcan OTKUN, Adem Sefa AKPINAR
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) DOĞRUSAL KATILAŞTIRILMIŞ SUCCİNONİTRİL-ASETON ALAŞIMININ MİKROYAPI PARAMETRELERİNİN KATILAŞTIRMA PARAMETRELERİNE BAĞLILIĞI / DEPENDENCY OF MICROSTRUCTURE PARAMETERS ON THE SOLIDIFICATION PARAMETERS IN THE DIRECTIONALY SOLIDIFIED SUCCINONITRILEACETONE ALLOY Öz   PDF
E. Üstün, E. ÇADIRLI, H. KAYA, K. KEŞLİOĞLU
 
Cilt 30, Sayı 5 (2014) Döküm Yöntemiyle Üretilmiş AZ91 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirliğinin Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of machinability of cast az91 magnesium alloys in terms of surface roughness Öz   PDF
Mahir AKGÜN, Gökhan ÖZGER, Hasan Basri ULAŞ
 
Cilt 30, Sayı 1 (2014) Dolguda kullanılabilecek bir zeminin mühendislik özelliklerine mermer kırığı atıklarının etkisi/The effect of waste marble pieces on compactıon properties of used filed soil Öz   PDF
Ömür ÇİMEN, Burak DERELİ, Fatih Şerif COŞAN, Asım AYDIN, Hasan Volkan COŞAR
 
Cilt 27, Sayı 2 (2011) DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN TARİHİ KENT MERKEZLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: Isparta Örneğinde Bir İnceleme / The effects of transformation on historical urban centers: An analysis of the Isparta case Öz   PDF
Sıdıka ÇETİN
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) DOPPLER KAN AKIS ÖLÇERLERİ İÇİN MAKSİMUM FREKANS İZLEYİCİ TASARIMI VE GERCEKLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Yılmaz SAVAŞ
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) DÜĞÜM GRAFLARI ÜZERINE / ON KNOT GRAPHS Öz   PDF (English)
Tamer UGUR, Hakan ŞİMŞEK, Abdullah KOPUZLU
 
Cilt 32, Sayı 2 (2016) Dünyada ve Türkiye’de Ham Çelik Üretimine Bakış / Overview of Crude Steel Production in Turkey and the World Öz   PDF
Filliz ERSÖZ, Taner ERSÖZ, İpek Nur ERKMEN
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) DURUM GERİBESLEMELİ UÇUŞ KONTROL SİSTEM TASARIMI / FLIGHT CONTROL SYSTEM DESIGN WITH STATE FEEDBACK Öz   PDF
Emre KIYAK
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Düşey doğrultudaki yapı düzensizliklerinin incelenmesi | Investıgatıon of vertıcal structural ırregularıtıes Öz   PDF
Tuğba İNAN, Koray KORKMAZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (1986) DüşeY Düzlem Levhalarından Serbest Konveksiyonla Isı Geçişinde Film Katsayısının İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
B. B.S.YILBAŞ, E.BALTACIOĞLU ve S. GÖKPINAR
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) DÜŞEY YÜKLER ALTINDA HASAR GÖRMÜŞ BETONARME / A RETROFITTING DESIGN FOR A REINFORCED-CONCRETE STRUCTURE DAMAGED UNDER VERTICAL LOADS Öz   PDF
Fatih ALTUN, H. Bekir KARA, Tefaruk HAKTANIR, D. Mehmet ÖZCAN, Okan KARAHAN, Zülküf KAYA
 
Cilt 30, Sayı 5 (2014) Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi / Thermodynamic analysis of low global warming potential hfo-1234ze with fluid Öz   PDF
Fatih YILMAZ, Cemal TOSUN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2015) Düzce kenti yerleşim bölgelerindeki gürültü farklılıklarının incelenmesi/ An investigation of the noise differences in the settlement areas of Düzce Öz   PDF
Özgür YERLİ, Zeki DEMİR
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) DÜZLEM ÜÇGENDE AÇILARIN KENARLARDAN BULUNMASI / DETERMINING ANGLES FROM SIDES IN PLANAR TRIANGLE Öz   PDF
Veli AKARSU
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2003) DÜZLEMSEL ORTAK ROBOTİK MANİPÜLASYONDA YÖRÜNGE İZLEMEDE ROBUST KONTROL UYGULAMASI / ROBUST CONTROL APPLICATION IN TRAJECTORY TRACKING PATH FOR PLANAR COOPERATIVE MANIPULATION Öz   PDF
Hürvet SARIKAYA, İbrahim UZMAY, Recep BURKAN
 
Cilt 28, Sayı 1 (2012) Echinops L. (Asteraceae) Cinsinin Tehlike Altındaki Bir Türü: Echinops heterophyllus P. H. Davis / Endangered species of genus Echinops L. (Asteraceae): Echinops heterophyllus P.H. Davis Öz   PDF
Cem VURAL, Mehmet Yaşar DADANDI, Handan ŞAPÇI, Erman AŞIK
 
Cilt 29, Sayı 2 (2013) Echinops L. (Asteraceae) Cinsinin Tehlike Altındaki Bir Türü: Echinops vaginatus Boiss. & Hausskn. | Endangered species of Echinops (Asteraceae): Echinops vaginatus Boiss. & Hausskn. Öz   PDF
Cem VURAL, Handan ŞAPÇI, Erman AŞIK
 
Cilt 7, Sayı 2 (1991) Effect on the Coking Coal Quality on the Cost Of Steel Produced In Turkey Öz   PDF (English)
Abdullah ÇOBAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) Effects of Phonon Softening on the Martensitic Phase Transformation in Fe-Ni Alloys Ayrıntılar   PDF (English)
Mehmet CEYLAN, Veysel KUZUCU
 
Toplam 710 ögeden 183 - 208 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>