Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 2 (1991) Effect on the Coking Coal Quality on the Cost Of Steel Produced In Turkey Öz   PDF (English)
Abdullah ÇOBAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) Effects of Phonon Softening on the Martensitic Phase Transformation in Fe-Ni Alloys Ayrıntılar   PDF (English)
Mehmet CEYLAN, Veysel KUZUCU
 
Cilt 11, Sayı 1-2 (1995) Effects of Substitution for Cu In YBa2 Cu3 07- d and YBaZCu408 Öz   PDF (English)
Azmi GENÇTEN
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) EĞİŞKEN KATSAYILI YÜKSEK MERTEBEDEN LİNEER COMPLEX DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN DAİRESEL BİR BÖLGEDE POLİNOM ÇÖZÜMLERİ / A POLYNOMIAL APPROACH FOR SOLVING HIGH-ORDER LINEAR COMPLEX DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH VARIABLE COEFFICIENTS IN DISC Öz   PDF (English)
Mehmet SEZER, Bekir TANAY, Mustafa GÜLSU
 
Cilt 31, Sayı 4 (2015) Eğitim amaçlı güneş pili sisteminin kurulması Ve Kayseri şartlarında performansının ölçülmesi/ Educational purpose solar system installing and performance measurement in Kayseri conditions Öz   PDF
Kemal ATİK
 
Cilt 30, Sayı 3 (2014) Eğri Çayı’na Deşarj Edilen Endüstriyel Atıksularının Karakterizasyonu ve Kirlilik Yüklerinin Belirlenmesi / Characterization of Industrial Wastewater Discharged Into Egri Stream and Determination of Pollution Load Öz   PDF
Mehmet ÇEKİM, Turgay DERE
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (2002) EKG İŞARETLERİ İLE KALP SESLERİNİN EŞZAMANLI ALINMASI İÇİN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ / INSTRUMENTATION FOR SYNCHRONOUS ACQUIRING OF ECG SIGNALS TOGETHER HEART SOUNDS Öz   PDF
Semra KEMALOĞLU, Sadık KARA
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (1994) EKG Sinyallerinin Algılanması ve İşlenmesi için Bir Veri Toplama Sisteminin Gerçekleştirilmesi. Öz   PDF
Sadık KARA, M. Emin YÜKSEL
 
Cilt 28, Sayı 5 (2012) Ekmeklik buğdayda kalite / Quality in Bread wheat Öz   PDF
Sancar BULUT
 
Cilt 26, Sayı 3 (2010) Eko-Haritalama: Çevresel Etkilerin Azaltılması İçin Yeni Bir Yaklaşım / Eco-mapping: A New Approach for Reduction of Environmental Effects Öz   PDF
İbrahim PEKER, Ercan ŞENYİĞİT, Ömür GÖKKUŞ
 
Cilt 28, Sayı 3 (2012) Elastan iplik içeren örme kumaşların yağ sökme işleminin incelenmesi | Investigation of oil removel process of the lycra blended cotton knitting fabric | Elastan iplik içeren örme kumaşların yağ sökme işleminin incelenmesi Öz   PDF
Meliha OKTAV BULUT, Kadri AKÇALI
 
Cilt 28, Sayı 4 (2012) Elazığ ilinde kanalizasyon sistemlerinin ve arıtma tesislerinin durumu / Status of sewage systems and treatment plants in Elazıg city Öz   PDF
Murat TOPAL, E. Işıl ARSLAN TOPAL
 
Cilt 27, Sayı 2 (2011) ELAZIĞ YÖRESİ VİŞNE MERMER TOZU KATKILI HAFİF BETONUN BASINÇ VE ULTRASONİK SES GEÇİRGENLİĞİ ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI / Investigation of compressive strength and ultrasonic pulse velocity properties of lightweight concrete containing rosso levanto marble in Elazığ Öz   PDF
Harun TANYILDIZI, Ahmet COŞKUN
 
Cilt 28, Sayı 1 (2012) Elektrokoagülasyon Prosesi ile Tekstil Sanayi Atıksuyunun Arıtımı Treatment of Textile Wastewater by Electrocoagulation Process / Treatment of textile wastewater by electrocoagulation process Öz   PDF
Fuat ÖZYONAR, Bünyamin KARAGÖZOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 1 (2013) Elektromagnetik bant boşluğu yapılar kullanılarak düşük profilli antenlerin ışıma özelliklerinin geliştirilmesi / Enhancement of low profİle antenna radiation properties using electromagnetic band gap structures Öz   PDF
Muharrem KARAASLAN, Emin ÜNAL, Enver ÖZDEMİR, Utku ERDİVEN
 
Cilt 15, Sayı 1-2 (1999) ELEKTRON TOPOLOJIK (ET) METODLA BİARİL İMİDAZOLİL VE TRİAZOLİL BİLESiK SERİSİNDE H2 -RESEPTOR ANTAGONIST AKTİVİTEYE AİT FRAGMENTIN ÇIKARTILMASI Öz   PDF
Yahya GÜZEL, Ebru KONDOLOT, Bilal ACEMİOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (1986) Elektrostatik Toz Boya Kaplamanln Avantajları Ayrıntılar   PDF
A.İ. PARMAK
 
Cilt 32, Sayı 2 (2016) Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası Öz   PDF
İsmail Bayram Güllü, Ahmet AKSOY
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2003) ELMAN AĞININ BENZETİLMİŞ TAVLAMA ALGORİTMASI KULLANARAK EĞİTİLMESİ / TRAINING ELMAN NETWORK USING SIMULATED ANNEALING ALGORITHM Öz   PDF
Adem KALINLI
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) EMNİYET KEMERİ KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ İÇİN TAHMİN MODELİ / A PREDICTOR MODEL FOR EFFECTIVE PARAMETERS OF SEAT BELT USAGE AMONG AUTOMOBILE DRIVERS Öz   PDF
Salih BEKTAŞ, Mehmet Ali HINIS
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1990) En de (k+1) - Regle Yüzeylerin BIasehke invaryantlarının Üzerine Öz   PDF
Sadık KELEŞ, Remzi ASLANER
 
Cilt 32, Sayı 2 (2016) Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği Öz   PDF
Mahmut Soylu, Ömür Gökkuş
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1989) Endüstriyel Otomasyon ve Enerji Tasarrufu Öz   PDF
İbrahim UZMAY
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1987) Endüstriyel Yapıştırıcılar ve Avantajları Öz   PDF
Recep KILIK
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1988) Energy Consumption and Air Pollution in the Manifacture of Pulp and Paper Öz   PDF (English)
Mehmet CİCİ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1985) Enerji Kaynaklarının Dünyada ve Türkiye'de Rezerv Durumu, Üretim Tüketim İlişkileri Ayrıntılar   PDF
Mehmet Doğan
 
Toplam 717 ögeden 209 - 234 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>