Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) KÖMÜR SOBALARINDA ISIL VERİM VE EMİSYON DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ / EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THERMAL EFFECIENCY AND EMISSION BEHAVIOUR IN COAL STOVES Öz  PDF
Mustafa İLBAŞ, İlhan ASİLTÜRK, Nafiz KAHRAMAN
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) DEĞİŞİK AKTİVATÖR MADDELERİN VE ÖRTÜ MATERYALLERİNİN AGARİCUS BİSPORUS KÜLTİVASYONUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLME OLANAKLARI / POSSIBILITIES MAKING USE OF DIFFERENT ACTIVATOR AND CASING MATERIALS FOR CULTIVATION OF AGARICUS BISPORUS Öz  PDF
Ergün BAYSAL
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2006) GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN BİR SULAMA SİSTEMİ İÇİN BOOST KONVERTÖRLÜ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ / A SWITCHED RELUCTANCE MOTOR DRIVER WITH BOOST CONVERTER DESIGNED FOR A PHOTOVOLTAIC ARRAY IRRIGATION SYSTEM Öz  PDF
Mahir Dursun, Ali SAYGIN
 
Toplam 3 ögeden 1 - 3 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar