Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK DOKUMA MAKİNALARINDA TIĞ MEKANİZMALARININ KİNEMATİK ANALİZİ / KINEMATIC ANALYSIS OF SHUTTLE MECHANISMS ON TEXTILE MACHINES USING NEURAL NETWORKS Öz  PDF
Şahin YILDIRIM, Şükrü SU, İbrahim UZMAY
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) YAPAY SİNİR AĞLARININ KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİMDE ÇOK KULLANICILI SEZME İÇİN KULLANILMASI / THE USE OF NEURAL NETWORK TECHNIQUES FOR MULTIUSER DETECTION IN CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS Öz  PDF
Necmi TAŞPINAR, Yalçın IŞIK
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (2004) YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK CONCORDE UÇAKLARININ KONTROLÜ / CONTROL OF CONCORDE PLANES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Öz  PDF
Şahin YILDIRIM, Selçuk ERKAYA, İbrahim UZMAY
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2005) KALİTE KONTROL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI / USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO SOLVE QUALITY CONTROL PROBLEMS Öz  PDF
İhsan KAYA, Selda OKTAY, Orhan ENGİN
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (2009) KIRIK ROTOR ÇUBUĞU VE STATOR ARIZALARININ TEŞHİSİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI / THE NEURAL NETWORK APPROACH IN DIAGNOSIS OF BROKEN ROTOR BAR AND STATOR FAULTS Öz  PDF
İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (2001) NÖROKONTROLÖRLER / NEUROCONTROLERS Öz  PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet ERLER
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar